AB Hareketlilik Projelerinde Toplumsal Cinsiyet Perspektifi

AB HAREKETLİLİK PROJELERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİ

Gender Perspective in EU Mobility Programs projesi hareketlilik programlarında toplumsal cinsiyet konusunu ana akımlaştırmak amacıyla; gençlik örgütlerinin kapasitesini geliştirmeyi ve toplumsal cinsiyet temelli sorunların görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan uluslararası partnerli, strateji geliştirme projesidir.
Gençlik ve toplumsal cinsiyet alanında Avrupa’da faaliyet gösteren 5 STK ve 1 üniversitenin ortaklığında, 20 ay süreli proje kapsamında hareketlilik projeleri kapsamında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ile karşılaşılan durumlar tespit edilerek, önleyici ve destekleyici mekanizmalar; ulusal ve uluslararası dayanışma ağı kurmak ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek planlanmaktadır.
Proje ile hem yenilikçi çözümler üretmenin  yanı sıra toplumsal cinsiyet politika belgesi ile savunuculuk çalışmaları yapılacaktır.
Proje Süresi: 20 ay (Eylül 2016 – Nisan 2018)
Proje Ortakları: Toplum Gönüllüleri Vakfı (Koordinatör); EURO-NET (İtalya); Foundation for Empowering Gender Equality (Malta) ; Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (Portekiz) ; United Societies of Balkans (Yunanistan); Yaşar Üniversitesi
Projenin Ana Aktiviteleri: Araştırma yürütmek; iyi örnekler kitapçığı ve video oluşturmak; yerel yaygınlaştırma etkinlikleri; kurum ziyaretleri; savunuculuk faaliyetleri ve uluslararası konferans
Projenin durum raporuna buradan erişebilirsiniz.
Fon Kaynağı: Erasmus Plus, KA2