KURUMSAL BELGELER

Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedi‘ne ve Resmi Senet Uygulama Yönetmenliği’ne  erişmek için tıklayabilirsiniz.

Bilanço, Gelir-Gider tabloları ve Denetim raporları

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın hesapları her sene uluslararası bağımsız bir denetleme şirketi tarafından denetlenmekte ve hazırlanan rapor şeffaflık ilkesi gereği internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

Kuruluşumuzdan bu yana hazırlanan bilanço ve gelir-gider tablolarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

2005 yılından bu yana hazırlanan denetim raporlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.  

Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti tutanaklarına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Bağışçı Hakları Beyannamesi erişmek için tıklayabilirsiniz.