GençBank’ın 2017/2018 uygulama yerleri belli oldu.

GençBank, 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışması modelidir.

 

Uluslararası “YouthBank Ağı”nın parçası olan proje; gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının artmasını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve yaşadıkları yerlerde pozitif katkılar sağlamalarını hedefleyen bir gençlik hibe programıdır.
Yerel gençlik sivil toplum kuruluşu’ları (STK), gençlik merkezleri, belediyelerin ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi kurumlar ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadırlar.

 

GençBank’la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.

 

Her yerelde yerel kurum ortaklarının bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu hibe programının yürütücüleri oluyor. Ellerinde bulunan hibenin dağitımına dair faaliyetlerde bulunan yürütücü ekip, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle desteklemektedir.

 

Yürütücü ekip, gençleri sosyal sorumluluk projeleri üretmek için harekete geçirmek, yerel yönetimlerle ilişki kurmalarını sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek, proje uygulama aşamalarında danışmanlık ve akran eğitimleri gibi  faaliyetlerle akranlarını harekete geçirmektedir.

 

Gençler; aktif katılım ve yurttaşlık alanlarında güçlendirilmekte; gördükleri sorunlar için sosyal girişimlerde bulunarak çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri desteklenmekte; bütçe yönetimi, proje yönetimi, kaynak geliştirme gibi ileride istihdamları için önemli beceriler geliştirmekte ve diğer yerellerden gençlerle bir araya geldikleri alanlarla önyargıları kırarak bir arada yaşayabilme yönünde tutumlar edinmektedirler.

 

“GençBank Flantropi Ağı”
2011 yılından beri 22 farklı GençBank ekibi yerellerinde 375 proje fikrine maddi ve manevi destek oldu. 395 genç bu hibe programını yürütürken, 1.174 genç proje fikirlerini hayata geçirme imkanı buldu. Desteklenen projelerin etkisi ise 11.800’den fazla kişinin doğrudan bu projeler dahil olması oldu.
Etkisinin ve kazanımlarının bu kadar geniş olduğu projede yerelde bulunan şirketler, kurumlar ve bireysel bağışçılar GençBank Projesi’nde gönüllülük yapan gençlerin en büyük destekçi olmak için buluşuyor.
Yerellerinde gençlerin faaliyetlerini desteklemek isteyen kurumlar önümüzdeki dönem içerisinde GençBank Projesi’ni uygulayacak.

 

2017/2018 GençBank Projesi’ni uygulayacak Kurumlar:

Adıyaman GençBank – Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi
Atakum GençBank – Samsun/TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi
Çanakkale GençBank – Çanakkale Koza Gençlik Derneği
Erzurum GençBank – Erzurum Kalkınma Vakfı
Eskişehir GençBank – TOY Gençlik Derneği
Gaziantep GençBank – Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi
Nilüfer GençBank – Bursa/Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi
Seferihisar GençBank – İzmir/Seferihisar Belediyesi

8 Kurumla kurulan ortaklıklarla beraber GençBank’ın yerellerde sürdürülebilirliğine dair adımların atılmasıyla devam edecek. Bu adımlar gençlerin fikirlerini desteklemek isteyen, gençlere güvenen ve gençlerin değiştirebileceğini inanan bağışçıları harekete geçirerek onları bir araya getirmek olacak.

 

Yerellerde GençBank bağışçıları oluşuyor;
Adıyaman, Samsun/Atakum, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Bursa/Nilüfer, İzmir/Seferihisar GençBank Flantropi Ağı’nın oluşacağı iller.

 

GençBank Yerel Kurum Toplantısı
İlk adım olarak GençBank’ın 2017/2018 uygulama yerlerindeki ev sahibi kurumlardan birer temsilci bir araya geldi.
Bizler bu temsilcilere Yerel Ekip Kolaylaştırıcıları diyoruz. Bu temsilciler her yereldeki “GençBank Yürütücü Ekipleri”nin yereldeki danışmanları olacak.
İstanbul’da yapılan toplantıda bir araya geldiğimiz Yerel Ekip Kolaylaştırıcıları’yla yıl içinde nasıl koordine olacağımıza dair paylaşımlarda bulunduk. Kurumların gençlik çalışması deneyimleri, GençBank faaliyet takvimi, dönem içindeki sorumluluklar toplantını diğer başlıklarıydı.

Tags :