GENÇLİK ARAŞTIRMALARI

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlik başta olmak üzere, gönüllülük, sivil toplum, hak temelli çalışmalar, etki değerlendirme gibi konularda her yıl çeşitli araştırmaların uygulanması, desteklenmesi ve koordine edilmesi süreçlerini yürütür.

TOG ETKİ ARAŞTIRMASI

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Etki Araştırması, Vakfın vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda gençlerde ve toplumda yaratmak istediği değişimi ve etkiyi ölçen bir etki değerlendirme araştırmasıdır. Toplum Gönüllüleri Vakfı 2009 ve 2015 yıllarında iki TOG Etki Araştırması yürütmüştür.
TOG GENÇLİK PROFİLİ ARAŞTIRMASI
TOG Gençlik Profili Araştırması, Toplum Gönüllüsü gençlerin profillerini, yaşam koşullarını, sosyoekonomik ve kültürel arka planlarını tespit etmek ve onları her yönleriyle daha iyi tanımak için yürütülen kapsamlı bir iç değerlendirme araştırmasıdır.

 

Bu araştırma sayesinde, TOG’un gönüllüler için hedeflediği değişimi ne ölçüde yaratabildiğini; toplumsal barış, farklılıklara saygı vb. değerlerinin gönüllüler arasında nasıl karşılık bulduğunu; hangi stratejilerini, ne yönde değiştirerek yereldeki etki gücünü arttırabileceğini anlamak hedeflenmiştir.

 

Araştırmanın sonunda elde edilen veriler, Toplum Gönüllüsü gençlerin TOG’a neden ve nasıl katıldıklarını, neden TOG’da kalmaya devam ettiklerini, potansiyellerinin hangi alanlarda yoğunlaştığını ve hangi alanlarda gelişime ihtiyaçları bulunduğunu saptama konusunda önemli veriler sunmuştur.

 

Saha süreci 2014’ün Ağustos ayının ortalarında başlayan TOG Gençlik Profili Araştırması’nın tamamına buradan, infografik çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

GENÇLİK ALANI HARİTASI

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ortaklığında sürdürülen ve AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı tarafından desteklenen Senin Hakkın, Gençlik Hakkı! Projesi kapsamında, 2014 yılında Gençlik Alanı Haritası isimli bir araştırmaya başlandı.

 

2015 yılında tamamlanan bu araştırmanın hedefi, Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren gençlik kuruluşlarını şehir, kuruluş türü, faaliyet konusu, gönüllü/üye sayısı, kapasite, işbirlikleri ve yönetimde gençlerin temsiliyet oranı gibi kriterlere göre sınıflandırmak ve haritalamaktır.

 

Bu araştırma kapsamında, Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, ağ, birlik, federasyon, konfederasyon, inisiyatif, platform, öğrenci kulübü/topluluğu, gençlik merkezi, gençlik meclisi, gençlik evi, siyasi parti gençlik örgütü ve informal gençlik grubu/oluşumu gibi farklı türdeki gençlik örgütlerine ulaşıldı.

GENÇLİK ÇALIŞMASININ TOPLUMSAL KATILIMA ETKİSİ ARAŞTIRMASI

Gençlik Çalışmasının Toplumsal katılıma Etkisi Araştırması, kapsamında temel olarak gençlerin gönüllülük süreçleri ile toplumsal katılımları arasındaki ilişki incelenmiştir. Genç olma halinden ötürü gençlerin karşılaştıkları sorunlar ve buna bağlı olarak farklılaşan ihtiyaçlara araştırma kapsamında yer verilmiştir.

 

Bu araştırmayla gençlik çalışmasının gençler üzerindeki olumlu etkisini daha iyi anlamaktayız. Gençlik çalışmasına katılan gençler, karar verme mekanizmalarına erişmek ve karar vericileri etkilemek konusunda daha aktif, toplumsal konulara daha duyarlı ve farklılıklara daha saygılı olmaktadır.

 

Araştırmaya linkten ulaşabilirsiniz.

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI FONU

Gençlik Araştırmaları Fonu, Ağustos 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında kurulmuştur.

 


Bu araştırma fonunun amacı:
  • Türkiye’de gençlik alanında akademik bilgi ve yayın üretimini teşvik etmek;
  • Farklı gençlik gruplarının deneyimlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına, haklarına ilişkin akademik çalışmaları desteklemek;
  • Gençlik araştırmalarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’de demokratik ve hak temelli gençlik politikalarının gelişimine bilgi ve kanıt temelli katkıda bulunmaktır.

DİĞER FAALİYETLER

Gençlik Araştırmaları

Gençler neden TOG ile çalışıyor?

READ MORE

Toplumsal Cinsiyet Programı

READ MORE

Youth Policies

Gençlerin ihtiyaçları ve haklarını önemsiyoruz.

READ MORE