Gençlik Çalışması için Pratik Rehber

GENÇLİK ÇALIŞMASI İÇİN PRATİK REHBER

Erasmus+ tarafından fonlanan bu projenin ana amacı gençlik çalışanlarının ve liderlerinin beceri ve yeteneklerini geliştirilmesi, yeterlilik ve deneyimlerinin aktif çalışma ve formel olmayan eğitim yöntemleriyle artmasını sağlamak ve kendi kurumlarının kapasitesinin artmasına yardımcı olmaktır.
Proje; gençlik çalışanlarının ve gençlerle herhangi bir platform aracılığıyla çalışan insanların hem bireysel hem de grup olarak çalışma becerilerini artıracak, kurumlarının çalışmalarını uluslararası düzeye taşımalarını sağlayacaktır.
Bu kapsamda, birbirleriyle tanışan kurumların ve çalışanların profesyonel ağları genişleyecek; formal olmayan eğitim, liderlik, yönetim, medya dili, gönüllülük, uluslararası işbirliği, ayrımcılığa karşı savaşmak, kültürel farkındalık vb. konularda bilinçlenmeleri ve pratik becerilere sahip olmaları sağlanacaktır.  Proje 6 ana faaliyet ve bazı küçük aktivitelerden oluşacaktır. Bunların içinde toplantılar, uluslararası eğitimler ve atölyeler olacaktır.

Proje Süresi:

Mart 2016 – Mart 2017

Proje Ortakları:

Beyond Barriers, Arnavutluk; SEEYN, Bosna Hersek; Vojvodina Environmental Movement, Sırbistan; Balkan Idea Novi Sad , Sırbistan; Cooperation for Voluntary Service , Bulgaristan; Youth Cultural Centre Bitola, Makedonay;  LENS , Kosova; Citizens in Action , Yunanistan; TOG, Türkiye; SOS, Karadağ; Youth Peace Group Danube, Hırvatistan.

Fon Kaynağı:

Erasmus +, Kapasite Geliştirme Projesi