Gençlik Politikaları

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin ihtiyaçları ve hakları doğrultusunda  gençlik politikaları yapılmasına katkı sunmak üzere her yıl kamu kurumları, hükümetler arası kuruluşlar, siyasi partiler, farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları, fon ve destek sağlayan kurumlar dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun organize ettiği toplantı, çalıştay, danışma kurulu, ağ ve girişime katılarak, hazırlanan politika belgelerine katkı sağlamakta ve gençlik alanında danışılan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmaktadır. Bununla birlikte her sene gençlik alanında hayata geçirilen çeşitli uygulamalara dair TOG görüş ve raporları hazırlanarak ilgili karar alıcılarla paylaşılır.

 

İlgili yayınları incelemek için tıklayabilirsiniz.

 

Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı temsilen Nilay Küme, Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu’nda 2016-2017 dönemi için seçilen 30 yeni üye arasında yer almıştır. Türkiye’den bir gençlik örgütünün Gençlik Danışma Kurulu’nda temsil edilmesi, Türkiye’de yaşayan gençlerin sorunlarını ve politika ihtiyaçlarını Avrupa Konseyi nezdinde gündeme getirmek ve Avrupa Konseyi’nin gençlik alanındaki kararlarını etkilemek açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Gençlik Örgütleri Forumu

 

Türkiye’deki gençlik örgütlerini bir çatı altında bir araya getiren Gençlik Örgütleri Forumu Türkiye’de demokratik, hak-temelli, dışlayıcı olmayan, farklı gençlik gruplarının farklılaşan ihtiyaçlarını ve taleplerini gözeten, eşitlikçi ve kapsayıcı gençlik politikaları oluşturulması için bir araya gelen 79 gençlik örgütünden oluşuyor.

 

a.İsveç Gençlik Konseyi Partnerlik Projesi

 

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-FOR)’ finansal olarak destekleyen iki projeden biri GO-FOR adına TOG tarafından yürütülen İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ile partnerlik projesidir. İsveç Gençlik Konseyi, Küresel Eylem, Yerel Güçlendirme (Global Action Local Empowerment-GALE) programı kapsamında, kuruluş aşamasındaki ulusal gençlik konseylerine toplantı, örgütlenme ve kapasite geliştirme desteği vermektedir. TOG ve LSU arasında 2014 yılında pilot olarak uygulanan partnerlik projesi kapsamında, GÖF’ün kuruluşunu mümkün kılmak amacıyla çeşitli GÖF toplantıları finanse edilmiş ve kuruluş sürecine katkı sağlanmıştır.  2017 yılında da LSU’nun desteği devam etmektedir.

 

b.Senin Hakkın Gençlik Hakkı Projesi

 

TOG ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı tarafından desteklenen “Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!” projesi 2014 yılı Şubat ayında başladı. 

 

36 ay sürecek olan projenin temel amacı, Gençlik Örgütleri Forumu’nun yaygınlaşmasını, gelişmesini ve politika yapıcı ve karar vericiler tarafından gençlik politikaları alanında bir danışma yapısı olarak tanınmasını sağlamaktır. 2014 yılı boyunca, proje kapsamında çeşitli aktivist eğitimleri, yerel bilgilendirme toplantıları, genel üye toplantıları düzenlendi ve Gençlik Alanı Haritası araştırması sürdürüldü. Proje 2017 yılında çeşitli toplantı, etkinlik ve aktivitelerle devam ediyor.

DİĞER FAALİYETLER

Gençlik Araştırmaları

Gençler neden TOG ile çalışıyor?

DEVAMINI OKU

Gençlik Politikaları

Gençlerin ihtiyaçları ve haklarını önemsiyoruz.

DEVAMINI OKU

Toplumsal Cinsiyet Programı

DEVAMINI OKU