KURULLAR
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MÜTEVELLİ KURULU

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her sene nisan ayında toplanarak,  yeni yönetim kurulu üyelerini, eş başkanları ve diğer kurul üyelerini seçer.

Gerekli gördüğü takdirde Vakıf Senedi ve İç Tüzük gibi değişiklikleri hayata geçirir.  

Halen 94 kişi TOG Mütevelli Heyet Üyesidir.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ahmet Uluğ
Ahmet Aykaç
Alev Komili
Ali Betil
Asım Kibar
Ayşe Beyazova
Ayşecan Özyeğin Oktay
Barış Aydaş
Behzat Yıldırımer
Berivan Eliş Türkmen
Betül Turan
Bihter Neziroğlu
Boğaçhan Açıkalın
Burcu Hanif
Can Tekin
Cem Duna
Ceren Kalı
Cevdet Alemdar

Ceylan Duran
Didem Duru
Dilek Nam
Derya Sel Bozkurt
Elif Akarlılar
Emin Görgün
Emrah Kaya
Erdost Pehlivan
Ferit Şahenk
Gökhan Toğrul
Güler Sabancı
Gülşen Denizhan
H.Faik Açıkalın
Hakan Ateş
Hale Elmas Sığırcı
Haluk Maga
Hülya Eltemur
Hüsnü Özyeğin

Hüsamettin Onanç
İbrahim Betil
ibrahim kurban
İdil Gazioğlu
Kaddafi Bozkurt
Kadir Celep
Kerim Kara
Kerim Paker
Levent Yaraç
Leyla Alaton
Mahir Tevrüz
Mehmet Emin Dana
Mehmet Emin Ural
Mehmet Artun
Mehmet Pekarun
Mehru Öztürk Aygül
Meliha Sunay

Meral Bekiroğlu
Meri İzrail
Mihriban Paker
Murat Çitilgülü
Murat Vargı
Mustafa Oğuz
Mustafa Taviloğlu
Mutlu Şen
Naci Sığın
Necdet Aydoğan
Nevgül Bilsen Safkan
Nilüfer Duna
Ogeday Karahan
Orhan Karal
Osman Carmıklı
Ömer Çetin Nuhoğlu
Özgür Çamlıbel

Rana Erkan Tabanca
Samir Bayraktar
Selahattin Dilbirliği
Selda Bağdat Bahadır
Selda Şerifsoy Çakar
Selim Şiper
Senem Betil Gürün
Serdar Özerman
Sezen Akınal Bulut
Sibel Asna
Sibel D. Bozer
Sinan Berkman
Suzan Bayazıt
Tuğba Jabban
Turgut Derman
Yasemin İnceoğlu

Yavuz Tezeller
Yonca Tokbaş
Zeynep Bodur Okyay
Zeynep Esmergil
Zeynep Üstünel
Zelda Ovadya

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI YÖNETİM KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu,  eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır.  Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür.  Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Eş Başkanları

Kaddafi Bozkurt
[email protected]
suzan-bayazit
Suzan Bayazit
[email protected]

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil)

Aydın Altunatmaz
[email protected]

Aykan Işık
[email protected]

Ayşe Beyazova
[email protected]
Büşra Aşıkoğlu
[email protected]
Duygu Çağla Erzik
[email protected]
Murat Çitilgülü
[email protected]
Senem Gürün
[email protected]

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

Atakan Gedük
[email protected]
Bihter Neziroğlu
[email protected]
Büşra Dada
[email protected]

Civan Ateş
[email protected]
Fethullah Kayan
[email protected]
ibrahim-betil
İbrahim Betil
[email protected]
Orhan Karal
[email protected]
tugba-jabban
Tuğba Jabban
[email protected]
Sinan Berkman
[email protected]
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI DENETİM KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu üyeleri, mütevelli heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

Hülya Eltemur
Samir Bayraktar
Selahattin Dilbirliği

Yedek Üyeler

Ceren Kalı
Kerim Paker
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ETİK KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

Ayşe Begüm Keleş
Habibe Koçan
Hale Elmas
Levent Yaraç
Serhat Teğin

Yedek Üyeler

Osman Meral
Selda Şerifsoy
SOSYAL KOMİTE

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

Aslı Pamir

Burcu Hanif

Çağla Eriş Saydam

Didem Özkes

Ebru Kumova

Hülya Eltemur

Işıl Kırmıç

İrem Bonfil

Meral Yazıcı

Mihriban Paker

Nilüfer Duna

Özgür Çamlıbel

Sedef Betil

Senem Gürün

Tuğba Jabban

Zekiye Ergin

Zeynep Esmergil

Zeynep Uğural

Zeynep Üstünel

Zeynephan Gemicioğlu

 

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

Ayten Kara

Bahar Durakoğlugil

Burcu Kara

Derya Tepe

Duygu Salıcı

İdil Muhittinoğlu

Pınar Erdem

Selin Alagöz

Sezen Bulut

Sezin İyiuzun

Tuğçe Ongun

Yasemin Cindioğlu

Zeynep Arslan

Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu
Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, şikayet ve başvuru mekanizmalarının oluşturulması için kurulmuştur.

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten arınmış bir gönüllülük ve çalışma ortamının yaratılmasını, konu özelinde TOG çalışanları ve gönüllüleri ile önleyici ve bilgilendirici çalışmalar yapmayı, cinsel taciz veya saldırı şikayetleri için bir başvuru mekanizması oluşturmayı ve başvuru söz konusu olduğunda başvurucuya destek vermeyi amaçlar. Ayrıca kurul, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak, başvuruda bulunmak ya da destek talep etmek için [email protected] adresinden iletişim kurabilirsiniz.