KURULLAR
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI MÜTEVELLİ KURULU

Mütevelli Heyeti, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın en yüksek karar organıdır. Her sene nisan ayında toplanarak,  yeni yönetim kurulu üyelerini, eş başkanları ve diğer kurul üyelerini seçer.

Gerekli gördüğü takdirde Vakıf Senedi ve İç Tüzük gibi değişiklikleri hayata geçirir.  

Halen 89 kişi TOG Mütevelli Heyet Üyesidir.

Mütevelli Heyeti Üyeleri

Ahmet Ferhun Eyerci
Ahmet Karan
Ahmet Öngün
Ahmet Uluğ
Alev Komili
Ali Betil
Asım Kibar
Ayşe Beyazova
Banu İpeker
Barış Aydaş
Behzat Yıldırımer
Berivan Eliş Türkmen
Betül Turan
Bihter Neziroğlu
Boğaçhan Açıkalın
Can Paker
Can Tekin
Celal Akata
Cem Duna
Ceren Kalı
Ceylan Duran
Derya Sel Bozkurt
Didem Duru
Elif Akarlılar
Emin Görgün
Emrah Kaya
Erdost Pehlivan
Ferit Şahenk
Gökhan Uğur Bağcı
Güler Sabancı
Gülşen Denizhan
H.Faik Açıkalın
Hakan Ateş
Hale Elmas
Haluk Maga
Hülya Eltemur
Hüsamettin Onanç
Hüsnü Özyeğin
İbrahim Betil
İbrahim Kurban
İdil Gazioğlu
İshak Alaton
Kaddafi Bozkurt
Kadir Celep
Katia Hakko
Kemal Arslan
Kemal Eskenazi
Kerim Kara
Kerim Paker
Levent Yaraç
Mahir Tevrüz
Mehmet Emin Dana
Mehmet Emin Ural
Mehmet Pekarun
Mehru Öztürk Aygül
Meliha Sunay
Meral Bekiroğlu
Meri İzrael
Mihriban Paker
Murat Çitilgülü
Mustafa Oğuz
Mustafa Taviloğlu
Mutlu Şen
Naci Sığın
Necdet Aydoğan
Nevgül Bilsen Safkan
Nilüfer Duna
Ogeday Karahan
Orhan Karal
Ömer Çetin Nuhoğlu
Önder Günhan
Özgür Uçanok Çamlıbel
Rana Erkan Tabanca
Samir Bayraktar
Selahattin Dilbirliği
Selda Şerifsoy
Selim Şiper
Senem Gürün
Serdar Özerman
Sezen Akınal Bulut
Sibel D. Bozer
Sinan Berkman
Suzan Bayazıt
Tuğba Jabban
Turgut Derman
Yavuz Tezeller
Yonca Tokbaş
Zelda Ovadya
Zeynep Esmergil
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI YÖNETİM KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu,  eş başkanlar ve 9 asil üyeden oluşur. Üyelerin dördü TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de TOG Gençlik Konseyi tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır.  Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür.  Eş başkanlar ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına erişmek için tıklayabilirsiniz.

Yönetim Kurulu Eş Başkanları

mehmet-pekarun
Mehmet Pekarun
tugba-jabban
Tuğba Jabban
tugba@topkapigroup.com.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asil)

tog-genc-kadin-fonu
Aslı Dinçer
asli7dncr@gmail.com
tog-genc-kadin-fonu
Büşra Akoğlu
busrakglu@gmail.com
derya-sel
Derya Sel Bozkurt
deryasel@gmail.com
emin-gorgun
Emin Görgün
emingorgun@gmail.com
ethem-kelmendi
Ethem Kelmendi
ethem.kelmendi@yahoo.com
mutlu-sen
Mutlu Şen
serdar-ozerman
Serdar Özerman
serdar.ozerman@gmail.com
tog-genc-kadin-fonu
Sezer Karakaş
sezerkarakas4@gmail.com
suzan-bayazit
Suzan Bayazıt
suzanbayazit@gmail.com

Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek)

tog-genc-kadin-fonu
Can Sağlam
can.saglam55@gmail.com
didem-duru
Didem Duru
didem.duru@yahoo.com
tog-genc-kadin-fonu
Enes Tezcan
m.enestezcan@gmail.com
fahri-can-sogut
Fahri Can Söğüt
fahricans1907@hotmail.com
ibrahim-betil
İbrahim Betil
ibrahimbetil@mac.com
tog-genc-kadin-fonu
Kaddafi Bozkurt
kaddafi@gmail.com
meliha-sunay
Meliha Sunay
melihasunay@gmail.com
tog-genc-kadin-fonu
Okan Dormiş
okan416@hotmail.com
tog-genc-kadin-fonu
Senem Gürün
senemgurun@gmail.com
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI DENETİM KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu üyeleri, mütevelli heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

Hülya Eltemur
Suzan Bayazıt
Samir Bayraktar

Yedek Üyeler

Ceren Kalı
Kerim Paker
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ETİK KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplumsal Barış vizyonunda, ilkelerini ve değerlerini yaptığı çalışmalar ile vurgulamakta olan Toplum Gönüllüsü gençler ile beraber çalışmalarını yürütmektedir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu olarak bizlerin, Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu’na ve Etik Kurulu’na taşınmış vakalarda; Toplum Gönüllüsü Gençlere karşı bir sorumluluğumuz vardır. Toplum Gönüllülerinin yaşadığı süreçler detaylı bir biçimde incelenir ve özet rapor Yönetim Kurulu Başkanı’na tarafımızdan iletilir. Nihai kararı ve alınacak aksiyonda söz söyleme hakkı tamamen Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulundadır. Bununla beraber, Toplum Gönüllüleri Vakfı Etik Kurulu çalışma şekli yönetmeliğimizde detaylı bir biçimde belirtilmiştir. Etik Kurul Sözleşmesi  ve Yönetmeliğin Ekine  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin bir diğer eki olan Toplum Gönüllüsü Duruşu, Toplum Gönüllülerinin hali hazırda benimsediği uyulması veya kaçınılması gereken noktaların kaleme dökülmüş halidir. Ve de esası; “dürüstlük” ve “vakfın ilke & değerleri” olan “davranışlar bütünü” nü ifade eder.

Asil Üyeler

Ahmet Ferhun Eyerci
Bihter Neziroğlu
Demet Arısoy
Hale Elmas
Mustafa Aydınlı

Yedek Üyeler

Abdülhakim Seydidoğlu
Selda Şerifsoy
SOSYAL KOMİTE

TOG Sosyal Komite üyeleri, her yıl gerçekleştirdikleri kaynak geliştirme etkinlikleri aracılığıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı ve Toplum Gönüllüsü gençlerin çalışmalarını desteklemektedir.

İstanbul ve Gaziantep’te çalışmalarını sürdüren TOG Sosyal Komite üyeleri kermes, davet, gezi, kampanya ve lansman etkinliklerinin planlama, hazırlık ve uygulama aşamalarını gönüllü olarak gerçekleştirmektedir.

????????????????????????????????????

Toplum Gönüllüleri Vakfı Sosyal Komite Çalışma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Komite Üyeleri

TOG Sosyal Komite – İstanbul

Aslı Pamir

Burcu Hanif

Çağla Eriş Saydam

Didem Özkes

Ebru Kumova

Hülya Eltemur

Işıl Kırmıç

İrem Bonfil

Mihriban Paker

Nilüfer Duna

Özgür Çamlıbel

Sedef Betil

Senem Gürün

Tuğba Jabban

Zekiye Ergin

Zeynep Esmergil

Zeynep Uğural

Zeynep Üstünel

Zeynephan Gemicioğlu

 

TOG Sosyal Komite – Gaziantep

Ayten Kara

Bahar Durakoğlugil

Burcu Kara

Derya Tepe

Duygu Salıcı

İdil Muhittinoğlu

Pınar Erdem

Selin Alagöz

Sezen Bulut

Sezin İyiuzun

Tuğçe Ongun

Yasemin Cindioğlu

Zeynep Arslan