TOG İstanbul Ofisi Kurumsal Kaynak Geliştirme ve İletişim Koordinatörünü arıyor!

İlan Detayları

Görev Tanımı:

 • Vakfın ilkeleri doğrultusunda kaynak geliştirme ve iletişim stratejisini uygulamak, gerekli durumlarda yeni stratejinin oluşmasına destek olmak
 • Vakfın itibar yönetimi ve finansal sürdürülebilirliğine paydaş ilişkilerini yöneterek katkı sağlamak
 • Toplum Gönüllüsü gençlerin ilkeler ve strateji doğrultusunda kaynak geliştirme  ve iletişim çalışmalarına destek olmak
 • Kurumların ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaca yönelik çalışmaları planlamak
 • Potansiyel kurumların listelerini belirlemek, iletişim çalışmalarını yürütmek
 • Paydaş talepleri ile vakfın taleplerini ortaklaştırabilmek
 • Kurumlara TOG tanıtım sunumlarını gerçekleştirmek
 • Kurumlarla olası işbirliklerini projelendirmek (bütçe, zaman planı, uygulama takibi)
 • Kurumlarla sözleşme ve protokolleri hazırlamak ve süreci yürütmek
 • Departman tarafından uygulanan proje ve etkinliklerin teşekkür ve raporlama süreçlerini yürütmek
 • Kurumların ödemelerini takip etmek
 • Basın bülteni hazırlamak, servis etmek
 • Ajanslarla ilişkileri yürütmek
 • Kurum içi kurum dışı iletişim çalışmalarına vakfı temsilen katılmak
 • Departmanların  proje ve görüşmelerinde kurumsal iletişim desteği vermek
 • Vakfın faaliyet raporunu hazırlamak ve yayınlamak

Aranan Nitelikler;

 • ​Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmak
 • Benzer alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak
 • Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede İngilizce bilmek
 • MS-Office uygulamalarına hakim,
 • Sunum hazırlama becerisi yüksek,
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Gönüllü ya da profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak