Kurumsal Yönetim İlkeleri bazında "çok iyi" notu aldık

Uluslararası Kredi Değerlendirme ve Kurumsal Yönetim hizmetleri sunan Kobirate, vakfımızı değerlendirdi ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uyum Notumuzu  9,21 olarak açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne çok iyi derecede uyum sağladığımızı belirtti.
Raporun detaylarını inceleyebilirsiniz:
Tags :