EĞİTİMLER

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme yolunda ve TOG ilkeleri çerçevesinde hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini, kendilerini ve içinde bulundukları ekipleri desteklemek adına eğitsel çalışmalar yürütmektedir.

EĞİTİMLER

Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde verilen eğitimler ile ilgili detaylı bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Metodoloji

Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önüne alınarak birçok başlıkta eğitim modülü hayata geçirilmiştir. Eğitimlerde kullanılan “Formel Olmayan Eğitim” teknikleri katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini deneyimleri ile birleştirip belirlenen konu hakkında tartışmaya zemin yaratan bir metodolojidir.  Bu zemin, birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen kanaat değişikliğine de imkan vermektedir.

Formel olmayan eğitim modelini beslemek, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da “Akran Eğitim” metodolojisi eğitimlere uygulanmıştır. Gençlerin gençlerden, yaşıtlarından öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını ortak bir platform olarak belirleyen “Akran Eğitim” metodolojisi, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağladığı gibi aynı zamanda formel olmayan eğitim tekniklerinin de kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 2016 yılı içerisinde de birbirini besleyen bu iki mekanizma, “katılımcı odaklı, özgür ve açık” eğitim ortamlarının vazgeçilmezi olmuştur.

Eğitmen Havuzları

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Eğitim Sistemi içerisinde gençlerin gençlerden öğrenmesini desteklemek ve gerçekleştirilen eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı eğitmen havuzlarında yer alan eğitmenlerle birlikte çalışılmaktadır.

Gençlerden oluşan eğitmen havuzlarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi 2016 yılı içerisinde de eğitmen eğitimleri gerçekleştirilmiş ve yeni gönüllü eğitmenler sahaya çıkmıştır.

Eğitim Sorumluları

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Eğitim Sistemi’nin sacayağını oluşturan ve TOG örgütlenmelerinin kendi ekipleri içinde belirlediği eğitim sorumlularından oluşan gruptur.

Eğitim sorumluları, eğitim programı veya eğitim projesi koordine eden eğitim koordinatörleri ile doğrudan ilişki içinde çalışmakta ve yıl içinde eğitim koordinatörleri tarafından desteklenmektedir.