GELECEĞE YÖN VER

Geleceğe Yön Ver Projesi

Geleceğe Yön Ver projesi, HSBC gönüllülerinin eğitim ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri Toplum Gönüllüsü gençler ile paylaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir mentorluk projesidir. Mayıs 2017’de başlayan proje kapsamında, gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeleri ve çalışma hayatına geçişlerini kolaylaştırmaları hedeflenmiştir. Aynı zamanda gönüllü gençlerin TOG’da deneyimledikleri sosyal sorumluluk çalışmalarını aktararak yetişkinlerin sivil alana dair farkındalıklarının artırılmasını amaçlanmıştır.

2017 Mayıs ayında başlayan ve İstanbul, Ankara, İzmir’de yürütülen projenin ilk ayağında, projeye gönüllü olarak başvuran Toplum Gönüllüsü gençler ve HSBC çalışanları 9 ay boyunca birebir mentorluk görüşmeleri gerçekleştirerek toplamda 720 saat gönüllülük yapmışlardır.

Proje katılımcısı yetişkin ve gençler mentorluk görüşmelerinin yanı sıra sosyal sorumluluk etkinliklerine de katılmışlardır. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk etkinliklerinde Sultanbeyli ve Nurtepe’de bulunan 2 ilk öğretim okulunun fiziksel şartlarının iyileştirilmiş ve Turkcell Diyalog Müzesi’nde yer alan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog Sergileri’nin ziyaret edilmiştir.

Proje kapsamında gençler, sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hem mentorluk görüşmeleri hem de yıl içerisinde gerçekleştirilen Sosyal Beceri Atölyeleri’yle desteklenmiştir. Stres ve Kriz Yönetimi, Eleştirel Düşünme ve Değişim ve Kişisel Marka Oluşturma başlıklarında gerçekleştirilen atölyeler gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiştir.

Sosyal ve profesyonel desteğin yanı sıra mentiler arasından belirlenen 39 gence 1 yıllık burs desteği sağlanmıştır. Burs başvurularının değerlendirilmesi, Burs Komitesi tarafından belirlenen kriterlere göre – akademik başarı, maddi gelir, sosyal başarı ve gönüllülük durumu –  yapılmıştır.