GENÇBANK PROGRAMI

Gençlerle "GençBank"!

GençBank, 2011 yılından beri Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından koordine edilen ve yerel kurumların ev sahipliğinde gerçekleşen bir gençlik çalışması modelidir.

Uluslararası “YouthBank Ağı’nın” parçası olan ve C.S Mott Vakfı tarafından desteklenen proje; gençlerin güçlendirilmesini, yerel hayata katılımlarının arttırılmasını, kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve yaşadıkları yerlerde pozitif katkılar sağlamalarını hedefleyen bir gençlik hibe programıdır.

Yerel gençlik STK’ları, gençlik merkezleri, belediyelerin ve kaymakamlıkların gençlik çalışma birimleri gibi kurumlar ev sahibi olarak bulundukları yerelde projenin ortakları olmaktadırlar.

GençBank’la 15- 25 yaş arası bütün gençler, yerellerinde gördükleri sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik fikirler üretmekte ve bu fikirleri akranlarının desteği ile hayata geçirmektedir.

Her yerelde yerel kurum ortaklarının bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu hibe programının yürütücüleri oluyor. Ellerinde bulunan hibenin dağitımına dair faaliyetlerde bulunan yürütücü ekip, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle desteklemektedir.

Yürütücü ekip, gençleri sosyal sorumluluk projeleri üretmek için harekete geçirmek, yerel yönetimlerle ilişki kurmalarını sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek, proje uygulama aşamalarında danışmanlık ve akran eğitimleri gibi  faaliyetlerle akranlarını harekete geçirmektedir.

Gençler; aktif katılım ve yurttaşlık alanlarında güçlendirilmekte; gördükleri sorunlar için sosyal girişimlerde bulunarak çözüm odaklı yaklaşım geliştirmeleri desteklenmekte; bütçe yönetimi, proje yönetimi, kaynak geliştirme gibi ileride istihdamları için önemli beceriler geliştirmekte ve diğer yerellerden gençlerle bir araya geldikleri alanlarla önyargıları kırarak bir arada yaşayabilme yönünde tutumlar edinmektedirler.

2017/2018 dönemi GençBank Ekipleri ve Ev Sahibi Kuruluşlar:

– Adıyaman GençBank – Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi

– Atakum GençBank – Samsun/TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi

– Çanakkale GençBank – Çanakkale Koza Gençlik Derneği

– Erzurum GençBank – Erzurum Kalkınma Vakfı

– Eskişehir GençBank – TOY Gençlik Derneği

– Gaziantep GençBank – Gaziantep Gençlik ve Kültür Evi

– Nilüfer GençBank – Bursa/Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi

– Seferihisar GençBank – İzmir/Seferihisar Belediyesi

 

2016/2017 Döneminde Ne Oldu?

GençBank Programı ile Şubat 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında 13 yerel kurum ev sahipliğinde 168 genç hibe programı yürütülerek akranlarının 96 proje fikrini desteklemiş; 420 genç hibe alarak proje fikirlerini hayata geçirirken, 3.377 genç de doğrudan bu projelerden yararlanmıştır. Bu yerel projeler; çocuk hakları, engelli hakları, çevre, geri dönüşüm, mülteci hakları, okul boyama, tematik eğitimler, sanat ve gençlik gibi pek çok farklı temada gerçekleşmiştir.

3 alanda tanımlanan proje fikirleri şu şekilde; gençlerin sosyal ve bireysel gelişimlerine doğrudan katkı yapması (gençlik projeleri), gençler tarafından başka bir alana hizmet götürülmesi (toplumsal hizmet-sosyal sorumluluk projeleri) ve gençlerin ihtiyaç duydukları konularda, kendilerini o alana dair güçlendirme isteğiyle eğitim ihtiyacını gidermesi (tematik eğitimler).

 

Gerçekleşen projeler alanlarına göre ise şu şekilde dağılım gösterdi.

  • Gençlik Projeleri: 24
  • Sosyal Sorumluluk Projeleri: 68
  • Gençlik Eğitimleri Projeleri: 4

GençBank Programı faaliyetlerini www.gencbank.org internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından (facebook / twitter / instagram) takip edebilirsiniz.