GençFikirler Projesi

GençFikirler Projesi

GençFikirler, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın kurucusu olduğu orta öğretim kız öğrenci yurtlarından faydalanan gençlerin sosyal becerilerini geliştirmek, toplumsal katılımlarını arttırmak ve en önemlisi gençlerin kendi hayatlarına yeni anlamlar katmalarına olanak sağlamak amacı ile ortaya çıktımıştır.  Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın ortaklığıyla devam eden proje 5 farklı yurtta uygulanacaktır.

Yurtların bünyesinde bir araya gelen bir grup genç bu projenin yürütücüleri olacaktır. GençBank metodolojisinin uygulanacağı projede yürütücü ekipler kendi yurtlarında kalan akranlarının proje fikirlerini destekleyecektir.

Yürütücü ekip ellerinde bulunan hibenin dağıtımına dair faaliyetlerde bulunarak, akranlarının sosyal sorumluluk, gençlik ve eğitim gibi proje fikirlerini küçük hibelerle hayata geçirmelerine destek olacaktır.

Yürütücü ekipler, yurtlardan faydalanan diğer akranlarını sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve proje uygulama aşamalarında danışmanlık yapmak için onları harekete geçirecektir.

 

Projenin Hedefleri

  • Proje yürütücü ekiplerinin oluşturulması ile 30 gencin, gençlik çalışması yürütücüleri olmaları, sivil toplum, gönüllülük, iletişim, ekip çalışması, proje yönetimi deneyimi kazanmaları,
  • Yurtlarda kalan 250 gencin katıldığı sosyal sorumluk, proje oluşturma, ekip çalışması ve iletişim eğitimleri,
  • Toplamda 120 gencin üretiminde yer alacağı, 35 farklı gençlik,eğitim ve sosyal sorumluluk projesinin hibe desteği alarak gerçekleşmesi,
  • Projeler aracılığı ile 1300 gencin gönüllü çalışmalara dahil edilmesi hedeflenmektedir.