Sağlıklı Gençlik Hareketi

GSK ve TOG proje ortaklığında Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi olarak 2013 yılında başlayan proje, 2017 yılından itibaren yenilenen yüzüyle Sağlıklı Gençlik Hareketi olarak Sağlık Yolculuğu’na devam ediyor. Proje, Türkiye genelinde uygulanacak olup gençleri sağlık okuryazarlığı temelinde güçlendirerek kişisel gelişim süreçlerini desteklemeyi ve gençler aracılığı ile daha sağlıklı bir Türkiye için yatırım yapmayı  hedeflemektedir. İki yıl sürecek olan projede 69.800 kişiye sağlık okuryazarlığı çalışmalarıyla ulaşılması hedefleniyor. Sağlıklı Gençlik Hareketi, GSK ‘ın proje ortaklığında 1 Nisan 2017-1 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanıyor.

Projenin hedefleri

 • Gençlerin sağlık konusunda tutum ve davranışlarının iyileştirmek
 • Gençlik sağlık imkanlarına erişimini desteklemek,
 • Toplum içinde temel sağlık bilgisini gençler aracılığıyla yaygınlaştırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak
 • Daha sağlıklı bir topluma dönüşüm için “Sağlık Okuryazarlığı”nı arttırmak
 • Gençlerin kişisel gelişim sürecini desteklemek
 • Gençlerin kendi sağlığı ile ilgili kararlara aktif katılımını sağlamak

Proje Faaliyetleri

1.Yaygınlaştırma Programı

Yaygınlaştırma programındaki Sağlık okuryazarlığı modüllerinin içeriği uzmanlar / doktorlar eşliğinde geliştirildi. Bu modüller yaygınlaştırma oturumları şeklinde Sağlıklı Gelecek Rehberleri tarafından 15-30 yaş arasındaki gençlere uygulanıyor. Her sağlık okuryazarlığı modülü 4 saat sürüyor.

Sağlık okuryazarlığı modülleri:
 1. Sağlıklı Çevre ve Yaşam Boyu Sağlık
 2. Ruhen İyi olma Hali / İyiliği Koruma
 3. Hijyen ve Özbakım
 4. Sağlıklı Beslenme ve Obezite ile Mücadele
 5. Bağımlılıkla Mücadele
 6. Afet Zamanlarında Yaşam Becerilerini Artırma
 7. Bilinçli İlaç Kullanımı ve Doğru Bilgiye Ulaşma
 8. Sağlık Hakları ve Sağlık Başvurusu Hazırlama

 

2. Sağlıklı Okul Hareketi

20 yerelde 400 Toplum Gönüllüsü ile GSK çalışanları imkanı kısıtlı okulların fiziksel iyileştirilmesini ve çocukların temel sağlık konusunda bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirecek.

3.Online Kampanya ve Videolar

Sağlıkla ilgili önemli günlerde düzenlenecek olan online kampanyalarla ve modülleri anlatan videolarla yapılacak olan sağlık temelli paylaşımlarla projenin görünürlüğü arttırılacak. Bu kampanyalarda 10.000 kişiye erişilmesi hedefleniyor.

Proje, Sağlık Bakanlığı’nın 2017 stratejik hedefi olan Türkiye’de sağlık okuryazarlığı seviyesinin yükseltilmesi ile uyumlu planlanmıştır.

Sağlıklı Gençlik Hareketi, TOG’un Projeler Departmanı altında yürütülüyor.

Sosyal Medya Hesapları