TOPLUMSAL CİNSİYET ANAAKIMLAŞTIRMA PROGRAMI

TOG'un her kademesinde toplumsal cinsiyet eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) içerisinde her kademede yaygınlaştırılması için çeşitli müdahale alanlarını içeren bir programdır. Bu program kapsamında 2015 yılında TOG Genç Kadın Fonu kurulmuştur. TOG Genç Kadın Fonu, genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür şekilde katılmalarını destekleyen bir dayanışma fonudur.

Gençlik Araştırmaları ve Politikalar Departmanı altında yer alan Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı tarafından yürütülen Genç Kadın Fonu’na, bireyler ya da kurumlar bağış yaparak destek olmaktadır. Fona aktarılan destekle genç kadınların yaşadıkları sorunlara onlarla birlikte çözümler üretilmesini sağlayan projeler hayata geçirilmekte ve ülke genelinde eğitim, kampanya, savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

TOG Genç Kadın Fonu Küçük Hibe Programı açılmış ve gençlik gruplarının toplumsal cinsiyet temalı yaratıcı fikirlerini içeren projelerine hibeler verilmektedir.  Böylelikle gençlerin bizzat kendilerinin ürettikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çalışmaları Genç Kadın Fonu destekçilerinin maddi desteğiyle hayat bulmaktadır.

Denizbank Eminönü Şubesi (1745)
TL HESAP NO: 1745-1778981-358
TL IBAN: TR17 0013 4000 0017 7898 1000 14