İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi Proje Asistanı aranıyor!

İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi Proje Asistanı aranıyor!

İlan Detayları

Proje; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Save The Children Türkiye Ofisi ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje, çocukları ve gençleri güçlendirerek mülteci gençlerin uyum süreçlerini desteklemeyi ve bu yolla sivil alanda çocuk ve gençlik çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktadır.

Pozisyon Süresi: 1 Eylül  2019 – 31 Aralık 2019

Görev Yeri: İzmir Bulut Öncü Gençlik Merkezi

Görev Tanımı: Toplum Gönüllüleri Vakfı Projeler Departmanı Genç Mültecileri Destekleme Projesi Birim Koordinatörü’ne bağlı olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmesi beklenmektedir:

 • Gençlerin Gençlik Merkezi’ni aktif olarak kullanmasını sağlamak,
 • Genç mültecilerin danışmanlık ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplumsal koşulları göz önünde bulundurarak ihtiyaç odaklı değerlendirmek,
 • Sosyal etkinlikler, meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarını düzenlemek ve hedeflenen sayıya ulaşılmasını sağlamak,
 • Uygulanan çocuk ve gençlik programlarının takibini yapmak.
 • Genç ve Çocuk Dostu Hizmet Modelinin yaygınlaştırılmasına destek vermek,
 • Sorumlu olduğu projeler için etki sonuçları çerçevesinde ihtiyaç analizini yapmak,
 • İlgili projelerin maliyetlerini belirlemek, tedarik/sözleşme süreçlerini uygulamak, destekçi ile ilişkilerini yürütmek, detaylı planlamasını yapmak ve Birim Koordinatörüne raporlamak,
 • Genç mültecilerin kendi ihtiyaçlarını tanımlamak, onlara yardım etmek, öncelikleri saptamak ve kendi kendine yardım gruplarının gelişmesi yoluyla bu ihtiyaçları karşılamada yardımcı olmak, özgüven oluşturma etkinlikleri düzenlemek,
 • Yerel aktörler ve gruplarla ilişkiler kurarak genç mültecilerin kendi durumlarını iyileştirme ve yeteneklerini geliştirme konularında destek sağlamak,
 • Mültecilere yardım için kaynak yaratmak üzere araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak,
 • Değerlendirmeden yola çıkarak proje teklifleri hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasına yardım etmek,
 • Düzenli olarak birim koordinatörüne rapor sunmak,
 • İlgili ekiplere medya içeriği sağlamak ve alt medya hesaplarını yönetmek,
 • Şehir içi ve şehir dışı proje ve eğitim faaliyetlerine katılmak.

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerinden mezun olmak,
 • Okuma-yazma-konuşma düzeyinde iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmek (Arapça bilmek tercih nedenidir)
 • Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Gençlik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Proje yönetimi, çatışma çözümü ve grup çalışması deneyimine sahip olmak,
 • MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Diyarbakır’da ve diğer merkezlerde çalışan proje ekibi ile ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışabilmek,
 • Gençlerle çalışmaya yatkın olmak,
 • Gönüllü/profesyonel olarak daha önce STK’larda çalışmış olmak (tercih nedenidir),
 • Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercih nedenidir),
 • Gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı ve hakları alanında bilgi ve yaklaşım sahibi olmak (tercih nedenidir),
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini gerçekleştirmiş veya tecil etmiş olmak.