Risk Altındaki Gençler için Sosyal İnovasyon Savunuculuğu

RİSK ALTINDAKİ GENÇLERE GÜVENCE SAĞLAMAYA YÖNELİK İSTİHDAM POLİTİKALARINDA SOSYAL İNOVASYON SAVUNUCULUĞU İÇİN BÖLGESEL STK

Youth Unemployment in South Eastern Europe “Regional CSO Platform Advocating Social Innovation Under Employment Policies That Guarantees Security for Youth at Risks”

Proje süresi: 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015
Proje Ülkeleri: Karadağ, Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Türkiye
Avrupa Komisyonu’nun desteklediği proje, toplumsal olarak dışlanma tehlikesi ile karşı karşıya olan gençlerin, istihdama katılımını teşvik eden sosyal politika önerileri geliştirilmesini hedeflemektedir.
Proje ortakları genç istihdamıyla ilgili birer araştırma sorusu belirlemiş ve söz konusu genç gruptaki istihdam sorununu etkileyen faktörleri analiz ederek bu faktörlerin paydaşlarını ortaya koymuşlardır. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın araştırma konusu ise üniversiteli genç kadınların işsizliğidir.
Meselenin paydaşları ile görüşmelerin sonucunu, politika önerileri ile beraber değerlendirmek için, Bosna Hersek’te bir konferans düzenlenmiştir. Proje kapsamında ayrıca geniş kapsamlı bir online platform oluşturulmuştur: www.youseefor.me  
Projede ayrıca sosyal politika önerilerinin ve araçlarının derlendiği bölgesel ve kadın istihdamıyla ilgili yerel birer rapor hazırlanmıştır.