TOG İstanbul Ofisi Finans ve Muhasebe Uzman Yardımcısını arıyor!

Görev Tanımı:

 

 • Genel muhasebe ve finansal işlemlere destek verilmesi
 • Ulusal ve uluslararası projelerin, bursların bütçe takiplerinin yapılması
 • Fatura, masraf formu ve benzeri resmi evrakın günlük muhasebe kayıtlarının yapılması, muhasebe kayıtlarının dosyalanması.
 • Bağış makbuzlarının hazırlanması ve muhasebe sistemine kaydedilmesi.
 • Dönemsel denetim çalışmalarına destek verilmesi.
 • Tüm ödemelerin gerçekleştirilmesine destek olunması, banka hesaplarının sistemli bir şekilde izlenmesi ve işlenmesi.
 • Tedarikçi fatura takibi ve faturaların muhasebe girişinin sağlanması,
 • Muhasebe evrakının mevzuata, sözleşmeye, eklerine veya şekil/usul şartlarına göre kontrollerinin sağlanması ve muhasebeleştirilmesi.
 • Satıcı ve diğer cari hesapların izlenmesi, mutabakatlarının yapılması ve haftalık ödemelerin gerçekleştirilmesi, proje ve yatırımların ERP’ye tanımlaması, yurt içi ve yurt dışından gelen fonların kontrolü ve muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Aylık harcırah/ fiş dökümlerinin takibi ve ERP programına işlenmesi.

 

Aranan Nitelikler;

 

 • Tercihen üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun
 • Tercihen iyi derecede MS Office Word, Excel, PowerPoint bilen
 • Tercihen orta derecede İngilizce bilen
 • Analitik düşünebilen
 • İş disiplini ve sorumluluk sahibi
 • Dikkatli çalışan ve ekip çalışmasına yatkın