TOG İstanbul Ofisi Kaynak Geliştirme ve Etkinlik Uzman Yardımcısını arıyor!

TOG İstanbul Ofisi
Kaynak Geliştirme ve Etkinlik Uzman Yardımcısını arıyor!

Başvuru için gerekli kriterler:

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100’lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
 • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı için çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

 

Açıklama

 

Pozisyon Hakkında Bilgi:

 

İlgili pozisyonun çalışma lokasyonu İSTANBUL ilidir.

 

Kaynak Geliştirme ve Etkinlik Uzman Yardımcısı

 • Tercihen MC Office programları ve diğer bilgisayar programlarına hakim
 • Sözlü ve yazılı iletişimi güçlü
 • Organizasyon becerisine sahip olan
 • Ekip çalışmasına yatkın

adayların başvurularını bekliyoruz.

 

İş Tanımı:

 • Genç Gönüllüler ile Kaynak Geliştirme ve İletişim Departmanı’nın tüm etkinlikleri/faaliyetleri ile ilgili iletişimin sağlanması
 • Sosyal medya hesaplarından tüm operasyonların duyurularının ve ilgili paylaşımların gerçekleştirilmesine destek verilmesi
 • Potansiyel kurumsal ve bireysel bağışçı datalarının güncel tutulması, bunun için gerekli koordinasyonun yapılması
 • Vakfın kaynak geliştirme amaçlı yaptığı etkinlik ve faaliyetleri, balo, kermes, stant etkinlikleri gibi, organizasyonun sağlanması, lojistik ve içerik desteğinde bulunulması
 • Maraton bağış kampanyalarında iletişim çalışmalarına ve maraton günü organizasyonuna destek verilmesi

İlk Fırsat Programı Hakkında

 

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı bu program kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

 

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

 

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF