Diyarbakır Gençlik Merkezi Sağlık Personeli Arıyor!

Pozisyon: SAĞLIK PERSONELİ
Referans No: Proje-2018-02-İ-S
Genç Mültecileri Destekleme Projesi; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje, 18-30 yaş arasındaki gençleri güçlendirerek Suriyeli genç mültecilerin uyum süreçlerini desteklemeyi ve bu yolla sivil alanda gençlik çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu projenin amaçlarından birini de genç mültecilerin sağlık bilgisine ve sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması oluşturmaktadır.
Pozisyon Süresi: Nisan 2018 – 28 Şubat 2019
Görev Yeri: Diyarbakır – Toplum Gönüllüleri Vakfı Gençlik Merkezi – Genç Dostu Sağlık Hizmet Birimi
Görev Tanımı: Diyarbakır Gençlik Merkezi bünyesinde olan Genç Dostu Sağlık Hizmet Birimi’nde Suriyeli genç mültecilere sağlık hizmeti verecek olan sağlık personelinden Toplum Gönüllüleri Vakfı Projeler Departmanı Birim Koordinatörü’ne bağlı olarak aşağıdaki görevleri yürütmesi beklenmektedir:

 • Suriyeli genç mültecilere yönelik danışmanlık ve sağlık bilgisi sunumu dâhil birinci basamak sağlık hizmetleri vermek ve gereken durumlarda tıbbi durumunun gerektirdiği uygun bir sağlık kuruluşuna genç dostu bir sevk mekanizması ve yaklaşımı ile yönlendirmek,
 • Genç mültecilerin sağlık bilgisi ve danışmanlık ihtiyaçlarını, içinde bulundukları toplumsal koşulları göz önünde bulundurarak ihtiyaç odaklı değerlendirmek,
 • Gençlere yönelik sağlık bilgisi ve danışmanlık hizmeti sunumuna yönelik materyal ve araçlar geliştirmek,
 • Gençlere yönelik sağlık alanında bilgi ve farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlemek,
 • Bölgede gençlere yönelik hizmet sunabilecek sağlık kuruluşlarını taramak ve bu kuruluşlarla işbirliği içerisine girmek,
 • Genç mültecilere sağlanan bireysel sağlık hizmetlerine ilişkin veri, bilgi ve dosya hazırlamak ve gerekli takipleri uygun bir biçimde gerçekleştirmek,
 • Mültecilere yardım için kaynak yaratmak üzere – özellikle tıbbi bakım, eğitim vb. – yönlerinden karşılanmamış ihtiyaçlar yönünden araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak,
 • Raporların ve istatistiklerin uygun bir biçimde hazırlanmasına yardım etmek,
 • Program koordinatörüne belirlenen aralıklarla çalışmalara ilişkin rapor sunmak,
 • Gençlik Merkezi’nin ve Genç Dostu Sağlık Hizmet Birimi’nin koordinasyonuna destek vermek,
 • Şehir içi ve şehir dışı proje ve eğitim faaliyetlerine katılmak.

 
Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin hemşirelik veya ebelik fakültelerinden mezun olmuş olmak,
 • Okuma-yazma- konuşma düzeyinde iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek (İngilizce de bilmek tercih nedenidir),
 • Seyahat engeli bulunmamak ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Cinsel sağlık, üreme sağlığı alanında en az danışmanlık yapabilecek düzeyde bilgi ve deneyime sahip olmak,
 • Genç dostu sağlık hizmet sunumu kavramına ve ilkelerine uygun hizmet verebilecek bilgi ve duyarlılıkta olmak,
 • Gençlik alanında çalışma deneyimine açık olmak,
 • Ekip çalışması anlayışına ve deneyimine sahip olmak,
 • MS Office programlarını, interneti ve dijital medyayı “Gençlik Çalışması” bağlamında kullanabilmek,
 • Diyarbakır’da ve diğer merkezlerde çalışan sosyal hizmet çalışanları, psikolog ve akran eğitmenleri ile işbirliği içerisinde uyumlu çalışabilmek,
 • Gönüllü/profesyonel olarak daha önce sivil toplum kuruluşlarında çalışmış olmak (tercih nedenidir),
 • Akran Eğitimi ve Yaygın Eğitim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercih nedenidir),
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini gerçekleştirmiş veya en az 2 yıl süre ile tecil etmiş olmak.

Ekip çalışmasını deneyimlemiş ve ekip çalışmasının gücüne inanan, gençlerle çalışmayı seven, yoğun iş temposunda çalışmaya açık adayların özgeçmişlerini ve motivasyon mektuplarını 20 Nisan 2018, saat 17.30’a kadar 2018-02-İ-S başlığı ile [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.
Not: Başvurulara ilişkin olarak telefonla yanıt verilmeyecek, sadece elektronik posta yolu ile yapılan başvurular ve sorular yanıtlanacaktır. Başvuruların sonuçları elektronik posta yolu ile adaylara bildirilecektir.

Tags :