TOG

Eğitim

Ana Sayfa Çalışmalarımız

Eğitim Departmanı

Toplum Gönüllüleri Vakfı Eğitim Departmanı, Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirmek yolunda ve TOG ilkeleri çerçevesinde hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini, kendilerini ve içinde bulundukları ekipleri desteklemek adına eğitsel çalışmalar yürütmektedir. Belirtilen yol ve çerçevede Eğitim Departmanı’nın gerçekleştirdiği eğitimler iki ana başlıkta tanımlanabilir. “Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek” ve “Projelerin kalite ve etkisini artırmak” olarak tanımlanan bu iki başlık en temelde birbirlerini besleyen iki süreç halinde çalışmaktadır. Toplum Gönüllüsü gençlerin kişisel gelişimleri, projeleri daha nitelikli kılarken, projelerin nitel ve nicel anlamda gelişmesi de gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Metodoloji

Formel olmayan eğitim modeli, katılımcı gençlerin fikirlerini ve düşüncelerini, deneyimleri ile birleştirip belirlenen konu hakkında tartışmaya zemin yaratan bir metodoloji benimsemektedir. Bu zemin birbirlerinin düşünce ve deneyimlerinden öğrenen gençlerde bilgi artışını sağladığı gibi aynı zamanda istenilen kanaat değişikliğine de imkan vermektedir. Formel olmayan eğitim modelini beslemek, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla da Akran Eğitim metodolojisi eğitimlere uygulanmıştır. Gençlerin gençlerden, yaşıtlarından öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını ortak bir platform olarak belirleyen Akran Eğitim metodolojisi, eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağladığı gibi aynı zamanda formel olmayan eğitim tekniklerinin de kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Birbirini besleyen bu iki mekanizma “katılımcı odaklı, özgür ve açık” eğitim ortamlarının vazgeçilmezi olmuştur.


5 Anahtar Sistemi

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından yürütülen 5 Anahtar Sistemi, bir gencin Toplum Gönüllüsü olma sürecini destekliyor. Sistemin başlangıcında Sarı Anahtar yani TOG Oryantasyonu yer alıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Saha Departmanı çalışanları ve departmanın birlikte çalıştığı Saha Sorumlusu gençler tarafından gerçekleştirilen Sarı Anahtar ile dönem boyunca binlerce genç hem vakıf ile tanışıp faaliyetlerinden haberdar oluyor, hem de dahil olmak istedikleri yerel örgütlenme hakkında bilgi ediniyorlar.

Doğal Olarak Genciz-Ekolojik Okuryazarlık Projesi

Ekoloji Okuryazarı olmak, yeryüzünde yaşamı mümkün kılan doğal döngüleri, ekosistemi anlama becerisine sahip olmak demektir. Yaşamı bu döngülere uyumlu hale sokmak, aynı zamanda sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak anlamına gelir. Doğal Olarak Genciz! , Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Yuva Derneği ortaklığında yürütülen, Türkiye’nin gençlere yönelik ilk ekolojik okuryazarlık projesidir.

Eğitsel Kutu Oyunları

Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında yaygınlaştırılan eğitsel kutu oyunları ile ilgili bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Kutu oyunlarının hepsi bir kolaylaştırıcı eşliğinde oynanmakta ve bir amaç çerçevesinde eğlenerek, düşünerek ve tartışarak öğrenme hedefleri üzerinden kurgulanmıştır.

İnsan Hakları Çatısı

İnsan Hakları çatısı, bir süredir Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen hak temelli eğitsel proje ve programların birbirini destekleyen bir yerden yürütülmeye çalışıldığı bir yapıdır. İnsan Hakları Çatısı altında Demokrasi ve Haklarımız, Gençlik ve Sosyal Haklar ve Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programları yer almaktadır.

Kurumsal Eğitimler

Katılımcı odaklı olan eğitimlerimizde, formel olmayan yöntemler kullanılır. Her program oturumu uygulamalar ve interaktif tartışmalar temelinde hazırlanır. Hareketli uygulamalar ve katılımcıların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimi paylaşmaları, eğitimdeki öğrenme ortamını oluşturur. Bundan dolayı katılımcıların oturumlardaki aktif katılımı eğitimin verimi için önemli etkenlerdendir. Bu paylaşımlarla hem katılımcılar hali hazırda kendilerindeki ihtiyacın giderilmesi için kendileri paylaşımlarda bulunur hem de diğer katılımcıları beslerler.

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.