TOG

Buluşmalar

Ana Sayfa Çalışmalarımız

TOG Vakfı dönem içerisinde sürdürülebilirliği sağlamak ve gençlerin birbirinden öğrenme alanları oluşturmak için belirli temalarda, gençleri yurt içi ve yurt dışı dolaşıma çıkarmaktadır. Bu sayede gençler akranlarından öğrenmek için alan bulmaktadır. Bir yıl içerisinde TOG Vakfı binin üzerinde gencin çeşitli projelerle bulunduğu şehirden başka bir şehre gitmesine aracılık etmektedir.


Dönemsel Yaz Projeleri

Dönemsel Yaz Projeleri, Toplum Gönüllüsü gençlerin farklı şehirlerden gelerek ortak bir amaç çerçevesinde hareket etmesi için düzenlenen 7 - 10 günlük sosyal sorumluluk projesine verilen isimdir. TOG ile ilişkili bir örgütlenme ya da ortak amaçta bir araya gelmiş bir grup tarafından organize edilen projede; değişik şehirlerden 20-30 civarında genç katılımcı olmaktadır. Proje çerçevesinde gençler hem gittikleri şehirde yaz projesinin temasında bir iş yapmakta aynı zamanda da farklı kültürleri tanıyarak farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü sağlamlaştırmaktadırlar.

Koordinasyon Toplantısı

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın iletişim içinde olduğu üniversite kulüplerinden/topluluklarından/gruplarından koordinasyonla ilgilenen ekipten bir kişinin katıldığı 3-4 günlük tartışma, fikir alışverişinde bulunma ve iyi örneklerin paylaşıldığı bir platformdur. Koordinasyon Toplantısı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki yayınlara bakıp ve saha@tog.gen.tr adresinden TOG'un Saha Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

TOG ATAK

TOG Atak, Toplum Gönüllüsü gençlerin farklı şehirlerden gelerek ortak bir amaç çerçevesinde hareket etmesi için düzenlenen 2 - 3 günlük sosyal sorumluluk projesine verilen isimdir. TOG Atak’lar TOG'la ilişkili bir üniversite kulübünün ev sahipliğinde, yerel ve ulusal biçimlerde gerçekleşiyor. Yerel Atak'lar, ilgili şehirdeki gençlerin katılımına açık olarak uygulanırken ulusal Atak'lara birden fazla TOG'la ilişkili üniversite kulübü katılım gösterebiliyor.

TOG Konsey

TOG Konsey, TOG Vakfı'nın iletişim içinde olduğu TOG Örgütlenmesinin ev sahipliğinde gerçekleşen üniversite kulüplerindeki/topluluklarındaki/gruplarındaki gençlerin kendi aralarından seçtikleri 2 temsilciyi gönderdikleri Eylül ve Şubat ayında hayata geçen 3-4 günlük tartışma, fikir alışverişinde bulunma ve iyi örneklerin paylaşıldığı bir platformdur. Bugüne kadar 25 kere düzenlenen TOG Gençlik Konsey'leri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki yayınlara ve saha@tog.gen.tr adresinden TOG'un Saha Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.