TOG

5 Anahtar Sistemi

Ana Sayfa Çalışmalarımız Eğitimler

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından yürütülen 5 Anahtar Sistemi, bir gencin Toplum Gönüllüsü olma sürecini destekliyor. Sistemin başlangıcında Sarı Anahtar yani TOG Oryantasyonu yer alıyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Saha Departmanı çalışanları ve departmanın birlikte çalıştığı Saha Sorumlusu gençler tarafından gerçekleştirilen Sarı Anahtar ile dönem boyunca binlerce genç hem vakıf ile tanışıp faaliyetlerinden haberdar oluyor, hem de dahil olmak istedikleri yerel örgütlenme hakkında bilgi ediniyorlar.

5 Anahtar Sistemi’nin, Sarı Anahtar’dan sonraki aşamalarını 3 farklı eğitim oluşturuyor. Bu eğitimler sırasıyla Mavi Anahtar, Kırmızı Anahtar ve Yeşil Anahtar. Eğitimlerin her biri formel olmayan (non-formal) eğitim teknikleri kullanılarak, daha önce Anahtar Eğitmen Eğitimi’ne katılmış olan akran eğitmenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Mavi Anahtar Eğitimi’nde gençlerle birlikte Gönüllülük, Sivil Toplum, Demokrasi ve TOG İlkeleri üzerine konuşup, tartışıyoruz. Kırmızı Anahtar Eğitimi’nde bir sorunun nedenlerini ve o sorunun doğurduğu sonuçları tespit etmeyi, sorunun nedenlerinden yola çıkarak projenin hedeflerini belirlemeyi ve projelendirmeyi yine gençlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir proje fikrinin yazılı hale getirilmesinin yanı sıra hayata geçirilmesi için önemli bir ihtiyaç olan yerel kaynak geliştirme de bu eğitimde konuştuğumuz konulardan oluyor. Yeşil Anahtar Eğitimi’nde ise ekip çalışması, bir ekipte farklılıklarla birlikte çalışma ve iletişim konularını tartışmaya açıyoruz.

5 Anahtar Sistemi’nin son basamağını ise Beyaz Anahtar oluşturuyor. Beyaz Anahtar bir gönüllünün en az iki ay süre ile bir sosyal sorumluluk projesinde yer alması ile gerçekleşmiş oluyor. Görüldüğü üzere bu anahtar deneyimleme aşamasını oluşturuyor.

5 Anahtar Sistemi’ni tamamlayan Toplum Gönüllüsü genç, TOG Kimlik Kartı’nı almaya hak kazanıyor.

TOG örgütlenmelerinde bir araya gelen gençler 15-30 aralığında bir katılımcı kitlesi ile uygun oldukları hafta sonunda Mavi, Kırmızı ve Yeşil Anahtar Eğitimleri’ni ilgili Eğitim Koordinatörlerinden talep edebiliyorlar.

5 Anahtar Sistemi, Eğitim Departmanı çalışanları Hülya Apaydın, Özge Kantarcı ve Semih Çelik tarafından koordine ediliyor.

TOG Yerel Eğitim Talep Formu  5 Anahtar Sistemi

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.