TOG

İnsan Hakları Çatısı

Ana Sayfa Çalışmalarımız Eğitimler

İnsan Hakları çatısı, bir süredir Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen hak temelli eğitsel proje ve programların birbirini destekleyen bir yerden yürütülmeye çalışıldığı bir yapıdır. İnsan Hakları Çatısı altında Demokrasi ve Haklarımız, Gençlik ve Sosyal Haklar ve Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programları yer almaktadır.

Demokrasi ve Haklarımız Programı

Demokrasi ve Haklarımız Programı, insan hakları, ayrımcılık, farklılıklarla bir arada yaşam ve demokrasi kültürünü konuşmak, tartışmak ve bu konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Demokrasi ve Haklarımız Programı gençlerin insan haklarına ve demokratik değerlere dair duyarlılığını artırmaya, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımını geliştirmeye çalışıyor. Toplum Gönüllüsü gençleri TOG’un ilkeleri bağlamında güçlenmesine destek olurken çocuklarla çalışan gençlerin benzer temaları yaygınlaştırmalarına yönelik program bünyesinde tasarlanan Rengarenk adlı bir oyunun da bir araç olarak kullanılmasına yönelik destek veriliyor. Hem eğitmen eğitimi hem de yerel/ulusal yaygınlaştırma eğitimleri hayata geçiriliyor. Program kapsamında Ayrımcılık, Barış, Temel İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

Demokrasi ve Haklarımız Programı eğitimleri ve Rengarenk eğitsel kutu oyunu için M. Alper Şentürk ’le iletişim kurabilirsiniz.

Gençlik ve Sosyal Haklar Programı

Gençlik ve Sosyal Haklar Programı, yurttaşlarla devlet arasındaki ilişkiye gençler özelinde bakıyor ve gençlerin sosyal hakları etrafında yoğunlaşan tartışmaları referans alıyor. Eğitimlerde temel insan hakları çerçevesinde yurttaşlık - insan hakları ilişkisi, hak ihlalleri ve savunuculuk, eğitim hakkı, barınma hakkı ve sosyal güvenlik gibi konulara değiniliyor. Yaygınlaştırma eğitimleri yapılıyor ve Hayat Zor! eğitsel kutu oyunu aracılığıyla sosyal haklar konusu gençlerin, gençler de sosyal hakların gündeminde tutulmaya çalışılıyor.

Sosyal Haklar Kıraathanesi:

Sosyal Haklar Kıraathanesi, bildiğimiz kıraathane yapısında olup Hayat Zor! kutu oyunu ve oynatıcı aracılığıyla sosyal haklar üzerine düşündürmeyi ve tartışmayı amaçlıyor. Festivaller ve üniversite şenliklerinde kurulan kıraathane çaylar, kahveler eşliğinde gençlerin, kendilerini ilgilendiren sağlık, barınma, eğitim, istihdam, yoksulluk gibi konuları – yenilikçi bir araçla – tartışmalarını sağlıyor.

Gençlik ve Sosyal Haklar Programı eğitimleri ve Sosyal Haklar Kıraathanesi için M. Alper Şentürk ’le iletişim kurabilirsiniz.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı

Yaşayan Kütüphane Nedir?

Yaşayan Kütüphane, tam anlamıyla alışılagelmiş bir kütüphane gibi hizmet vermektedir. Okuyucular gelirler ve kütüphane kataloğundan seçtikleri bir kitabı belirli bir zaman süresi için ödünç alırlar. Kitabı okuduktan sonra kütüphaneye iade ederler ya da isterlerse kitabın süresini uzatabilirler ya da başka bir kitap ödünç alabilirler. Yaşayan Kütüphane ile alışılagelmiş bir kütüphane arasında önemli bir fark vardır: Yaşayan Kütüphane’de kitaplar; insanlardır ve kitaplar ile okuyucular bir diyalog içerisine girmektedir. Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar sıklıkla kendilerine karşı ön yargı beslenen gruplardan ve sistematik bir şekilde ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplardan belirlenmektedir. Kütüphanenin “okuyucusu” kendi ön yargıları ve bilmedikleri ile ilgili konuşmak isteyen ve bu deneyim için zamanını ayırabilecek olan herkes olabilmektedir. Yaşayan Kütüphane’de kitaplar sadece konuşmakla kalmayıp, okuyucunun sorularını da cevaplayabilmekte ve kitaplar da soru sorarak kendilerine yeni öğrenme noktaları çıkarabilmektedir.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme

Programı (YK-KGP) gençlerin;

  • İnsan Hakları ve Ayrımcılık konularında kavramsal olarak güçlenmelerini,
  • Yaşayan Kütüphane düzenlemek için ihtiyaç duyacakları organizasyonel konularda donanım ve yetkinlik kazanmalarını,
  • Yaşayan Kütüphane ile İnsan Hakları ve Ayrımcılık arasındaki ilişkiyi kavrayabilmelerini,
  • Hak temelli bir proje olan Yaşayan Kütüphane’yi planlayabilme ve uygulayabilmelerini,
  • Yaşayan Kütüphane uygulama süreciyle beraber kavramsal bilgilerini gündelik hayata aktarabilmelerini,
  • Yerel Yaşayan Kütüphanelerle beraber sosyal farkındalık yaratabilmelerini amaçlamaktadır.

1 Mart 2014 tarihinde başlayan ve 18 ay sürecek program kapsamında 6 farklı TOG örgütlenmesi (Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla) desteklenmesi planlanmaktadır.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı bütçesinin %90’ı Avrupa Birliği, %10’u Açık Toplum Vakfı tarafından finanse edilmektedir. Program ortakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Adana Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’dir.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı hakkında detaylı bilgi için www.yasayankutuphane.net  adresine bakabilir veya Recep Küçük’le iletişim kurabilirsiniz.


İnsan Hakları Çatısı

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.