TOG

Kurumsal Eğitimler

Ana Sayfa Çalışmalarımız Eğitimler

Katılımcı odaklı olan eğitimlerimizde, formel olmayan yöntemler kullanılır. Her program oturumu uygulamalar ve interaktif tartışmalar temelinde hazırlanır. Hareketli uygulamalar ve katılımcıların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimi paylaşmaları, eğitimdeki öğrenme ortamını oluşturur. Bundan dolayı katılımcıların oturumlardaki aktif katılımı eğitimin verimi için önemli etkenlerdendir. Bu paylaşımlarla hem katılımcılar hali hazırda kendilerindeki ihtiyacın giderilmesi için kendileri paylaşımlarda bulunur hem de diğer katılımcıları beslerler. 

Eğitimlerin Yapısı ve Süresi:

4 oturumundan oluşan eğitim; küçük aralar ve öğle yemeği arası dışında 5–6 saat sürmektedir. Detaylar eğitimi alacak grubun ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.  

SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ

Konular: Gönüllülük – Sivil Toplum  - Sivil Toplum Kuruluşları

Amaç ve Hedefler: 

  • Katılımcıların gönüllülük tanımlarını oluşturmaları için gereken kavramsal tartışmayı gerçekleştirmek
  • Gönüllük kavramıyla ilgili teorik bilgileri paylaşarak, katılımcının sahip olduğu gönüllük tanımını daha rahat şekillendirmesini sağlamak
  • Gönüllülük kavramına yakından bakıp, bu kavramı sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilendirebilmek
  • Sivil Toplum kavramı hakkında bir takım bilgiler vermek ve ilişkili kavramlar ile bağlantılarını göstermek
  • Sivil Toplum Kuruluşları, amaçladıkları ve hayata geçirdikleri üzerine tartışmak

EKİP ÇALIŞMASI ve İLETİŞİM EĞİTİMİ

Konular: Ekip Çalışması – İletişim Geri Bildirim 

Amaç ve Hedefler:

  • Ekibin nasıl hareket ettiğini tecrübe etmelerini sağlamak
  • Kişiler ve gruplar arası ilişkileri vurgulamak
  • Birlikte çalıştığımız insanların kişisel bir takım özelliklerine saygı duyarak birlikte çalışabilmenin önemini vurgulamak
  • İletişimin ne olduğu ve zorlukları üzerine konuşmak
  • Geribildirimin ne olduğu üzerine konuşmak,

Eğitim, içerik ve deneyim anlamında konunun uzmanı Toplum Gönülleri Vakfı çalışanları tarafından gerçekleştirilecek olup, elde edilecek gelir gençlerle yapılan çalışmalarda kullanılacaktır. 


Kurumsal Eğitimler

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.