TOG

Gençlik Araştırmaları

Ana Sayfa Çalışmalarımız Gençlik Araştırmaları ve Politikaları

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlik başta olmak üzere, gönüllülük, sivil toplum, hak temelli çalışmalar, etki değerlendirme gibi konularda her yıl çeşitli araştırmaların uygulanması, desteklenmesi ve koordine edilmesi süreçlerini yürütür.

TOG Gençlik Profili Araştırması 

TOG Gençlik Profili Araştırması, Toplum Gönüllüsü gençlerin profillerini, yaşam koşullarını, sosyoekonomik ve kültürel arka planlarını tespit etmek ve onları her yönleriyle daha iyi tanımak için yürütülen kapsamlı bir iç değerlendirme araştırmasıdır. Bu araştırma sayesinde, TOG’un gönüllüler için hedeflediği değişimi ne ölçüde yaratabildiğini; toplumsal barış, farklılıklara saygı vb. değerlerinin gönüllüler arasında nasıl karşılık bulduğunu; hangi stratejilerini, ne yönde değiştirerek yereldeki etki gücünü arttırabileceğini anlamak hedefleniyor. Araştırmanın sonunda elde edilecek veriler, Toplum Gönüllüsü gençlerin TOG’a neden ve nasıl katıldıklarını, neden TOG’da kalmaya devam ettiklerini, potansiyellerinin hangi alanlarda yoğunlaştığını ve hangi alanlarda gelişime ihtiyaçları bulunduğunu saptamak için oldukça yararlı olacak. 

Saha süreci 2014’ün Ağustos ayının ortalarında başlayan TOG Gençlik Profili Araştırması’nda veriler çevrim içi anket yöntemi ile toplanıyor.  Şubat 2015 ortasında sahası tamamlanacak olan araştırmanın ön sonuçları 2015’in Nisan ayında açıklanacak. 

Gençlik Alanı Haritası

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ortaklığında sürdürülen ve AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı tarafından desteklenen Senin Hakkın, Gençlik Hakkı! Projesi kapsamında, 2014 yılında Gençlik Alanı Haritası isimli bir araştırmaya başlandı. 2015 yılında tamamlanacak olan bu araştırmanın hedefi, Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren gençlik kuruluşlarını şehir, kuruluş türü, faaliyet konusu, gönüllü/üye sayısı, kapasite, işbirlikleri ve yönetimde gençlerin temsiliyet oranı gibi kriterlere göre sınıflandırmak ve haritalamaktır. Bu araştırma kapsamında, Türkiye’de gençlik alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, ağ, birlik, federasyon, konfederasyon, inisiyatif, platform, öğrenci kulübü/topluluğu, gençlik merkezi, gençlik meclisi, gençlik evi, siyasi parti gençlik örgütü ve informal gençlik grubu/oluşumu gibi farklı türdeki gençlik örgütlerine ulaşıldı. Toplanan verilerin bir kısmı, www.genclikharitasi.org  adresi üzerinden Mart 2015’te açılacak olan kapsamlı bir çevrim içi veritabanına aktarılacak.

Türkiye’de gençlik alanında çoktandır eksikliği çekilen bu veritabanı sayesinde, gençlik örgütleri ve çalışanlarının, gönüllülerin, akademisyenlerin, gençlere hizmet veren kamu/özel kuruluşlarının, fon sağlayıcıların ve diğer herkesin kullanımına açık bir bilgi kaynağı yaratılmış olacak. Bu bilgi kaynağı ile, gençlik alanında gönüllülüğün güçlendirilmesine, bilimsel çalışmalara, araştırmalara, savunuculuk faaliyetlerine katkı sağlanacak.

Gençlik Araştırmaları Fonu

Gençlik Araştırmaları Fonu, Ağustos 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında kuruldu ve yürütülüyor. 

Bu araştırma fonunun amacı: 

- Türkiye’de gençlik alanında akademik bilgi ve yayın üretimini teşvik etmek; 

- Farklı gençlik gruplarının deneyimlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına, haklarına ilişkin akademik çalışmaları desteklemek; 

- Gençlik araştırmalarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’de demokratik ve hak temelli gençlik politikalarının gelişimine bilgi ve kanıt temelli katkıda bulunmaktır.

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.