TOG

Gençlik Politikaları

Ana Sayfa Çalışmalarımız Gençlik Araştırmaları ve Politikaları

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin ihtiyaçları ve hakları doğrultusunda  gençlik politikaları yapılmasına katkı sunmak üzere her yıl kamu kurumları, hükümetler arası kuruluşlar, siyasi partiler, farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları, fon ve destek sağlayan kurumlar dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun organize ettiği toplantı, çalıştay, danışma kurulu, ağ ve girişime katılarak, hazırlanan politika belgelerine katkı sağlamakta ve gençlik alanında danışılan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmaktadır. Bununla birlikte her sene gençlik alanında hayata geçirilen çeşitli uygulamalara dair TOG görüş ve raporları hazırlanarak ilgili karar alıcılarla paylaşılır.

1.  Gençlik Politika Broşürü

TOG’un gençlik politikalarıyla ilgili görüşlerinin özetini içeren temel bir belgedir.

2.  Tog Anayasa Önerileri

Yeni anayasa yapım sürecinde TOG’un gençler özelinde katkısını içeren bir öneri belgesidir.

3.  Gençlik Örgütleri Forumu

Türkiye’deki gençlik örgütlerini bir çatı altında bir araya getiren Gençlik Örgütleri Forumu Türkiye’de demokratik, hak-temelli, dışlayıcı olmayan, farklı gençlik gruplarının farklılaşan ihtiyaçlarını ve taleplerini gözeten, eşitlikçi ve kapsayıcı gençlik politikaları oluşturulması için bir araya gelen 40 gençlik örgütünden oluşuyor.

a.  İsveç Gençlik Konseyi Partnerlik Projesi

Gençlik Örgütleri Forumu (Go-FOR)’ finansal olarak destekleyen iki projeden biri GO-FOR adına TOG tarafından yürütülen İsveç Gençlik Konseyi (LSU) ile partnerlik projesidir. İsveç Gençlik Konseyi, Küresel Eylem, Yerel Güçlendirme (Global Action Local Empowerment-GALE) programı kapsamında, kuruluş aşamasındaki ulusal gençlik konseylerine toplantı, örgütlenme ve kapasite geliştirme desteği vermektedir. TOG ve LSU arasında 2014 yılında pilot olarak uygulanan partnerlik projesi kapsamında, GÖF’ün kuruluşunu mümkün kılmak amacıyla çeşitli GÖF toplantıları finanse edilmiş ve kuruluş sürecine katkı sağlanmıştır.  2015 yılında da LSU’nun desteği devam etmektedir.

b.  Senin Hakkın Gençlik Hakkı Projesi

TOG ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM) ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Ağlar ve Platformlar Hibe Programı tarafından desteklenen "Senin Hakkın, Gençlik Hakkı!" projesi 2014 yılı Şubat ayında başladı.  36 ay sürecek olan projenin temel amacı, Gençlik Örgütleri Forumu’nun yaygınlaşmasını, gelişmesini ve politika yapıcı ve karar vericiler tarafından gençlik politikaları alanında bir danışma yapısı olarak tanınmasını sağlamaktır. 2014 yılı boyunca, proje kapsamında çeşitli aktivist eğitimleri, yerel bilgilendirme toplantıları, genel üye toplantıları düzenlendi ve Gençlik Alanı Haritası araştırması sürdürüldü. Proje 2015 yılında çeşitli toplantı, etkinlik ve aktivitelerle devam ediyor.

4.  Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik

TOG, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından sağlanan hibe programı kapsamında “Üniversitelerde Sosyal Girişimcilik” projesini yürütmektedir. Projenin pilot aşamasının yapıldığı 2012 yılından beri üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen projenin temel amacı, sosyal girişimciliğin gençler arasında yaygınlaştırılması, üniversite içerisindeki ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik konularının ele alınmasıdır.  Projenin 2015-2016 döneminde gerçekleşen 3. aşamasında, sosyal girişimcilik alanının yaygınlaştırılması amacıyla üniversiteler ile diğer yerel kurum ve kuruluşların işbirliğini geliştirmek hedeflenmektedir. 8 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında sosyal girişimcilik temalı bir ulusal konferans, sosyal girişimcilik atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları ve son olarak bu faaliyetler sonucu geliştirilen proje fikirlerinin gerçekleştirilmesi için hibe dağıtımı yapılacaktır.

İletişim: ilke.kelesoglu@tog.org.tr 

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.