TOG

Genç Mültecileri Destekleme Projesi

Ana Sayfa Çalışmalarımız Projeler

Genç Mültecileri Destekleme Projesi; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla yürütülen bir güçlendirme projesidir. Proje, Hatay Kırıkhan ve Diyarbakır Merkez’deki 18-30 yaş arasındaki Suriyeli genç mültecileri güçlendirerek uyum süreçlerini desteklemeyi ve bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktadır.

UNHCR Mart 2016 verilerine göre Türkiye’de 2,73 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci bulunmaktadır. Bu mültecilerin %90’ı kamp dışında yaşamaktadır. Bu nüfusun %50’si 18 yaş altındaki çocuklardan ve gençlerden oluşmakta olup 2014-2015 öğretim yılında ilk ve ortaöğretime kayıtlı Suriyeli çocukların sayısı 215 bindir. Suriyeli nüfusun %75’ten fazlası ise özel koruma ihtiyacı içinde bulunan kadınlardan ve çocuklardan oluşmaktadır. Bununla birlikte kamp dışı hanelerin %22’sinde aile reisi kadınlardır. Buna rağmen Türkiye 2015 yılında %46 fon karşılığı ile Mısır’dan sonra en az fonlanan ülke olarak kayıtlara geçmiştir.

Pilot dönemi Hatay Kırıkhan’da uygulanan Genç Mültecileri Destekleme Projesi’nin 2015 yılı döneminde bu yerelde yaşayan Suriyeli genç mültecilerin sağlık, eğitim ve istihdam gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla bir ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. Aralık 2015’te tamamlanan ve mülteciler alanında gençlere yönelik veri üretmeyi amaçlayan ilk çalışma olan bu analiz, Suriyeli genç mültecilerin ihtiyaçlarını açıkça göstermektedir. Buna göre;

- Gençlerin %45,5’inin bireysel aylık geliri 500 TL’nin altındadır ve %54,7’si ailelerinin ekonomik durumunu kötü veya çok kötü olarak belirtmiştir.

- Katılımcıların %79,5’i sağlık durumunu kötü veya çok kötü olarak tanımlamıştır.

- Türkiye’de cinsel sağlık üreme sağlığı hizmeti/danışmanlığı alınabilecek yerleri bildiğini belirtenler %46,3 iken bu hizmetleri kullananların sıklığı %16’dır.

- Analize göre genç mültecilerin en öncelikli sağlık sorunları %34,1 ile psikolojik sorunlardır.

- Katılımcıların sağlık konularında bilgi almayı tercih ettikleri kaynaklar arasında ilk sırada %57,7 ile sağlık çalışanları/sağlık merkezleri bulunmaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları Türkiye’de bulunan Suriyeli genç mültecilerin sağlık, eğitim, çalışma hayatı ve toplumsal cinsiyet konularında çok boyutlu ve çok sektörlü müdahalelere gereksinimleri olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda hem genel sağlık hem de cinsel sağlık üreme sağlığı konularında sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme müdahaleleri, sağlık hizmetleri ile ilgili farkındalık, ilaca erişimin artırılmasına yönelik müdahaleler ve psikososyal destek süreçlerinin sağlanması, ekonomik güçlüklerin azaltılması, sağlıklı barınma olanaklarına erişim, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler ve olumsuz çalışma koşullarının önlenmesi, toplumsal cinsiyet konularında farkındalığın artırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi ve toplumda damgalanma/ayrımcılığın önlenmesine yönelik müdahaleler önem kazanmıştır.

Proje kapsamında yer alan etkinlikler Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Hatay ve Diyarbakır’daki gençlik merkezlerinde gerçekleştirilmektedir 2015 yılında gerçekleştirilen ihtiyaç analizinin sonuçlarına paralel olarak Suriyeli gençlere psikolojik destek ve sağlık hizmeti verilmesi amacıyla hem Kırıkhan hem de Diyarbakır gençlik merkezlerinde Genç Dostu Sağlık Hizmet Birimleri kurulmuştur. Bu birimler ve verilen psikososyal destek ile sağlık hizmetleri gençlere sürekli ve beklemeden bütüncül bir yaklaşım ile hizmet sunan, genç dostu danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin verildiği, bürokratik işlemleri yoğun olmayan, ulaşılabilir e-posta adresi ve telefon hattı olan, çözülemeyen sorunları olan gencin genç dostu bir sevk mekanizması ile ilgili genç dostu kurumlara (ikinci basamak sağlık kuruluşları, güvenlik güçleri, sosyal hizmetler gibi) sevk edebilen ve izleyen birimlerdir.

Proje ile ilgili detaylı bilgi için Emine Kaya 

Hatay Gençlik Merkezi ile ilgili bilgi için Gülay Sülkü   

Diyarbakır Gençlik Merkezi ile ilgili bilgi için Muhammed Bahri Telli 

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.