TOG

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi

Ana Sayfa Çalışmalarımız Projeler

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) eş yürütücülüğü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla uygulanan Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP), TOG Kırılgan Gençlik Gruplarının Güçlendirilmesi Programı kapsamında yürütülmektedir. Proje 18-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır.

Projenin ilk aşamasında gençler cinsel sağlık üreme sağlığı ve eğitim becerileri konularında sekiz günlük kapsamlı bir ileri düzey eğitmen eğitimi almaktadır. İkinci aşamada, bu eğitimi alan gençler altı günlük bir akran eğitici eğitimi programını deneyimsel öğrenme ve formel olmayan öğrenme yöntemlerini kullanarak akranlarına uygulamaktadır. Son aşamada ise akran eğitici eğitimi programını tamamlamış gençler Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen akran yaygınlaştırma eğitimlerinde eğitici olarak görev almaktadır.

Proje kapsamında, HIV&AIDS konusunda gençlerin bilgi ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik “Kendine İyi Bak” isimli bir kutu oyunu tasarlanmıştır. Tasarlanan kutu oyunu eğitmenler aracılığıyla yaygınlaştırılmaktadır.

1 Aralık Dünya AIDS gününde her sene Toplum Gönüllüleri Vakfı,  Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TURKMSIC) koordinasyonuyla tüm Türkiye çapında birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle etkinlikler düzenlenmektedir. 1 Aralık Dünya AIDS Gününe GENÇ yaklaşımını katma, cinsel sağlık üreme sağlığı eğitimleri ihtiyacını ortaya koyma, HIV ve AIDS’le yaşayan bireylerin insan haklarına dikkat çekme ve HIV ve AIDS ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele etme amacıyla düzenlenen etkinliklerde, Türkiye’nin farklı illerinde, gençler haklarını savunmakta, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde HIV/AIDS'le yaşayan insanların yanlarında yer almakta ve ayrımcılığa karşı seslerini yükseltmektedir.

Projeyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için ve eğitimleri talep etmek için Bulut Öncü ’ye ulaşabilirsiniz.


Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.