TOG

Gençlik Araştırmaları ve Politikaları

Ana Sayfa Çalışmalarımız

Gençlik Araştırmaları ve Politikaları Departmanı'yla çalışmaları hakkında iletişime geçebilirsiniz. 


Genç Kadın Fonu

TOG Genç Kadın Fonu, genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını destekleyen bir dayanışma fonudur.

Gençlik Araştırmaları

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlik başta olmak üzere, gönüllülük, sivil toplum, hak temelli çalışmalar, etki değerlendirme gibi konularda her yıl çeşitli araştırmaların uygulanması, desteklenmesi ve koordine edilmesi süreçlerini yürütür.

Gençlik Politikaları

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlerin ihtiyaçları ve hakları doğrultusunda gençlik politikaları yapılmasına katkı sunmak üzere her yıl kamu kurumları, hükümetler arası kuruluşlar, siyasi partiler, farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşları, fon ve destek sağlayan kurumlar dahil olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun organize ettiği toplantı, çalıştay, danışma kurulu, ağ ve girişime katılarak, hazırlanan politika belgelerine katkı sağlamakta ve gençlik alanında danışılan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmaktadır. Bununla birlikte her sene gençlik alanında hayata geçirilen çeşitli uygulamalara dair TOG görüş ve raporları hazırlanarak ilgili karar alıcılarla paylaşılır.

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.