TOG

Projeler

Ana Sayfa Çalışmalarımız

Projeler Departmanı, gençlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak kişisel/örgütsel gelişimlerine destekte bulunarak; proje döngüsü içinde farklı temalarda eş zamanlı olarak, Toplum Gönüllüleri örgütlenmeleri ve farklı gençlik grupları/inisiyatifleri/kuruluşları ile projeleri/programları koordine eder.


Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz

Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Projesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve HSBC ortaklığında yürütülen bir projedir. Çocuk suçlu yoktur, suça itilmiş çocuklar vardır. Bu çocuklar, nedeni her ne olursa olsun, toplumsal yaşantının içerisindeki farklılık ve eşitsizlikten dolayı cezaevindelerdir. Çocuklar için asıl tehlike, onları suçlu olarak görmeye başladığımız zaman belirginleşir. Toplumsal ötekileştirme, çocuğun suçlu olduğunu kendine söylemeye başladığı zaman gerçekleşir. Bu ötekileştirme çocuğun yeniden suçlu davranış ile yüzleşmesine neden olan en büyük faktördür.

Bağlanamam – Sağlıklı Gençlik Hareketi Projesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı sahasında projeyi gerçekleştirecek Toplum Gönüllüsü gençler formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılıyorlar. Eğitim sonrasında yerel ekipler ile konu özelinde tek günlük atölyeler gerçekleşiyor. Toplum Gönüllüsü gençler; 15-17 yaş grubu lise öğrencileriyle gerçekleştirilen 8 haftalık uygulamalarla sağlıklı yaşam, olumlu sağlık davranışları, sigaranın zararları, sigara bağımlılığı ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefliyorlar. 2013-2014 döneminde 5 farklı ilde, 8 farklı lisede uygulanana proje 2015 yılında da 9 ilde gerçekleştirilecektir.

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi

Bu proje ile önce gençlere sonra da gençler aracılığı ile çocuklara doğa bilimlerini sevdirmeyi ve bilim yapmak için illa ki laboratuarlara ihtiyacımız olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bilimin aslında günlük hayatımızın içerisinde var olan bir şey olduğunu, yalnızca etrafımızda olup biteni gözlemleyerek, neden sorusunu sorduğumuzda bunu görebileceğimizi aktarıyoruz.

Bilim Tohumları Ekibi

Proje ile önce üniversiteli gençlere sonra da gençler aracılığı ile çocuklara doğa bilimlerini sevdirmeyi ve bilim yapmak için illa ki laboratuvar şartlarına ihtiyaç olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bilimin aslında günlük hayatımızın içerisinde var olan bir olgu olduğunu, yalnızca etrafımızda olup biteni gözlemleyerek, neden sorusunu sorduğumuzda bunu görebileceğimizi aktarıyoruz. Bilim okuryazarı olmayı, bilim hakkındaki her şeyi bilmek değil, bilimin gerçekten nasıl çalıştığını merak etmek, araştırmak ve anlamak olarak tanımlıyoruz.

Genç Alan Projesi

“Genç Alan” projesi kapsamında geliştirilecek ve Türkiye’nin her tarafında uygulanabilecek bir Gençlik Merkezi modeli ile, gençlere kendi ufuklarını genişletme ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü deneyimleme fırsatı yaratılması ve gençlerin farklı gençlerle buluşarak onların önceliklerine, umutlarına, kaygılarına ortak olabileceği alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Genç Fikirler Kız Yurtları Pilot Hibe Programı Projesi

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın ortaklığıyla 2015 yılı Şubat Ayı’nda başlayan “Genç Fikirler Kız Yurtları Pilot Hibe Programı Projesi” Malazgirt, Şanlıurfa, Artvin’deki lise öğrencilerine barınma imkanı sağlayan yurtlarda sürdürülecek. Proje, 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında Samsun’da gerçekleşen Genç Fikirler Başlangıç Eğitimi ile, 3 farklı kız yurdundan 18 gencin ve 3 sorumlu öğretmenin bir araya gelişiyle başladı. Eğitimde sorumluluklar belirlendi, projenin faaliyet ve hedeflerine dair yol haritası oluşturuldu.

Genç Mültecileri Destekleme Projesi

Genç Mültecileri Destekleme Projesi; Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla yürütülen bir güçlendirme projesidir. Proje, Hatay Kırıkhan ve Diyarbakır Merkez’deki 18-30 yaş arasındaki Suriyeli genç mültecileri güçlendirerek uyum süreçlerini desteklemeyi ve bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki oluşturmayı amaçlamaktadır.

GençBank Programı

“GençBank” gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını artırarak kendi yerellerindeki yaşam kalitesini yükseltmelerine destek olmak amacıyla uygulanan bir gençlik çalışması modelinin adıdır. Bu çerçevede bir gençlik grubu, gönüllü olarak bir mahalle/ilçe veya şehirdeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik bir hibe programı tasarlıyor. Hibe programıyla ilgili duyurular yapıldıktan sonra basit bir başvuru süreci üzerinden gençlerin oluşturduğu grupların proje fikirleri finansal, içerik ve uygulama açılarından desteklenmeye başlıyor.

Köprü Projesi

Afyonkarahisar ilinde bulunan Emirdağ ilçesinden yurtdışına yoğun şekilde göç gözlenmektedir. Emirdağ da okuyan liseli gençlerle gerçekleştirilen proje de, gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için “Yerel İhtiyaç Belirleme Atölyesi” gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı itibariyle Emirdağ ilçesinde okuyan gençlerin Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında yer alan farklı etkinliklere katılımları hedeflenmektedir.

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi; 18-25 yaş arası gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak, yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek, gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır.

Bir gencin hayatını değiştirmek için küçük bir destek yeter, bizimle iletişime geçin.