TOG

TOG Gençlik Bursları

Ana Sayfa Gençlik Destek Burslarımız

TOG Gençlik Bursları


** 2016-2017 akademik yılı için TOG Gençlik Bursu ara sınıf ve yeni sınıf başvuru sonuçlarınızı buradan sorgulayabilirsiniz. 


** Hali hazırda TOG bursiyeri olan öğrencilerin bursiyer sorumluluklarını yerine getirdikleri müddetçe normal öğrenim süreleri boyunca bursları devam eder. 


Toplum Gönüllüleri Vakfı, kurulduğu günden bu yana maddi ihtiyaç sahibi, akademik ve sosyal başarısı yüksek gençlere burs desteği sağlamaktadır.


Başvuru Koşulları:

a)  TOG Gençlik ara sınıf burslarına başvuru yapabilmek için Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer almış aktif TOG gönüllüsü olmak gerekmektedir.

b)  TOG Gençlik yeni sınıf (Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri) burslarına başvuru yapabilmek için gönüllülük şartı aranmamaktadır.

c)  İki durumda da başvuru yapmak için vakıf /devlet üniversitesi, 1.öğretim/2.öğretim/ön lisans, ve bölüm  ayrımı yoktur. Yukarıda sıralanan şartları karşılayan her genç başvuru yapabilir. 


Başvuru Yöntemi ve Başvuruların Değerlendirilmesi: 

1.  Başvurular web sitemiz üzerinden online başvuru  sayfasından yapılır. 

2.  Başvurular internet üzerinden yapıldıktan sonra sistem tarafından; öğrencinin aylık gelir ve gideri, kazandığı bölümün başarı sırası, engellilik durumu, ebeveynlerin hayatta olup olmadıkları, sosyal güvenceleri, iş durumları, gönüllülük durumu, TOG projelerinde aktif olma durumu, akademik başarı durumu, sosyal başarı durumu gibi kriterlere göre puanlanır. 

3. Puanlamada belli bir sıralama dahilinde burs kontenjanı göz önünde bulundurularak adaylar mülakata davet edilir. Mülakatlar Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilir. 

4. Başvuruları olumsuz sonuçlanan ve mülakata davet edilmeyen adayların e-posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilecektir. 


Burs Miktarı ve Bursiyerlik Süresi:

2016-2017 dönemi TOG Gençlik Bursu miktarı 220 TL olarak belirlenmiştir. 

Bursiyerlere, sorumluluklarını yerine getirdiği öğrenim süresi boyunca Eylül - Haziran ayları arasında burs ödemeleri yapılır. Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır. 


Bursiyer Sorumlulukları

1. Burs alan öğrenci Burs Komitesi tarafından hazırlanan “Burs Taahütnamesi”ni imzalamak ve sözleşmedeki hükümlere uymakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uymayan; başvuru, mülakat ya da burs aldığı süre boyunca yanlış beyanda bulunan bursiyerlerin bursu kesilir. 

2. Burs alan öğrencilerin burslarının devam etmesi için haftada en az 4 saat TOG faaliyetlerine katılmaları gerekmektedir. Bursiyerlerin gönüllülük faaliyetlerini takip etmeleri kendi sorumluluklarıdır. Bursiyerlerin kendilerinin üniversite topluluklarını bulup faaliyetleri takip etmeleri beklenmektedir. Üniversitelerdeki TOG örgütlenmelerine buradan ulaşabilirsiniz. 

3. Bursiyerler katıldıkları gönüllü faaliyetlerini her dönem sonunda Gençlik Destek Departmanı'na raporlamakla yükümlüdür. 

4. Bursiyerlerin her dönem sonunda akademik durumlarını gösteren güncel öğrenci belgelerini ve not çizelgelerini (transkript) Gençlik Destek Departmanı'na göndermeleri gerekmektedir. 

* Bursiyerlerin, sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde bursları kesilir. 


** Yüksek lisans öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.

** İlköğretim ve lise öğrencilerine yönelik bir burs programımız bulunmamaktadır.