tog loader

6698 sayılı Kanun Uyarınca Toplum Gönüllüleri Vakfı Açık Rıza Formu

İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı [“TOG”] tarafından “Toplum Gönüllüleri Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”nde bilgilendirilen ve aydınlatılan veri sahiplerinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınmasına ilişkindir.

Vakıf bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Vakıf’ın tarafıma, Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.

Bu kapsamda, “Toplum Gönüllüleri Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” içeriğinde açıklandığı üzere, TOG tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Kanun ve ikincil mevzuatlarından doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde Vakfın faaliyetlerinin ve meşru amacının yerine getirilmesi, burs temin etmek için öğrenci seçme süreçlerinin yürütülmesi, burs sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ve düzenlenen destek projeleri kapsamında en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, bedensel engellilik gibi sağlık verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.