Eğitsel Kutu Oyunları

Eğitsel kutu oyunlarının hepsi bir kolaylaştırıcı eşliğinde oynanmakta ve bir amaç çerçevesinde eğlenerek, düşünerek ve tartışarak öğrenme hedefleri üzerinden kurgulanmıştır.

HAYAT ZOR

Gençlerin, kendilerini ilgilendiren sağlık, barınma, eğitim, istihdam, yoksulluk gibi konuları tartışabilmelerine olanak sağlamaktır.

Hedef Kitlesi: 7 – 29 yaş arası çocuklar.

Oyun en az 3, en çok 5 kişi ile oynanır. “Hayat Zor!” oyunu gençlerin “Mutlulukya” başlıklı bir ülke için eğitim, sağlık, barınma gibi sosyal haklarla ilgili politika önerilerini tartışarak oyuncuların bir mutabakat sağlamaya yönelik tartışma sürecini bizzat oyun içinde yaşatmak üzerine kuruludur.

Bütün oyuncular önce kendileri bireysel olarak “Mutlulukya” ülkesindeki sosyal haklar ile ilgili politikalarını düşünür, sonrasında diğer oyuncularla birlikte ortak kararlar vermek için insan hakları temelinde bir tartışma ortamı yaratılır.

Hayat Zor eğitsel kutu oyunu Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Eğitim Departmanı’nda, İnsan Hakları Çatısı altında yürütülmüştür.

 

RENGARENK

Çocukların demokrasi ve insan haklarının ilkelerine ilişkin farkındalık kazanmalarıdır. Farklı insanların barış içinde beraberce yaşama becerilerini geliştirmenin demokratik yaşam için özel bir önem taşıdığı noktasından yola çıkılmıştır. “Kendimiz” ve “başkası” kavramları aracılığıyla, eylemlerimizin toplumsal yaşamdaki sonuçlarını vurgulamak amaçlanmıştır.

Hedef Kitlesi: 8 – 15 yaş arası çocuklar.

Oyun 4 oyuncu ile oynanır. Oyun her birinin üzerinde 4 renk olan 25 kare pul ile oynanır. Ortak bir oyun tahtasının ortasına rastgele yerleştirilen pul sabit kalır ve her oyuncuya 6’şar pul dağıtılır. Her oyuncu bir renk seçer ve oyun boyunda sıra kendisine geldiğinde yaptığı hamlelerde pulları kendi renginden 4 köşeyi bir araya getirerek kendi renginden dörtlü gruplar yapmaya çalışır.

Oyun kuralı gereği her oyuncu her hamlesinde oynayacağı pulun kendi rengini taşıyan köşesini oyun tahtasında duran ve daha önce oynanmış pullardaki aynı rengin yanına getirecek şekilde oynamak zorundadır. Oyuncular kendisine ait olan renklerden dördünü (2l’li ve 3’lü yapma haricinde) yan yana getirdikleri için puan almaz ya da kaybetmezler. Başka bir rengin ikili ya da üçlüsünü yaparlarsa puan kazanır, bozarlarsa puan kaybederler. Tüm oyuncuların pulları yerleştirdiğinde her oyuncun puanı hesaplanır.

Rengarenk eğitsel kutu oyununun koordinasyonu Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Projeler Departmanı altında yürütülmüştür.

 

BARIŞ ZAMANI

Oyun iş birliğine dayanmaktadır. Oyuncular, oyuna karşı beraber oynarlar. Oyunun sonunda ya oyuncular kazanır ve oyun kaybeder; ya da oyun kazanır ve oyuncular kaybeder.

Oyunun üç temel amacı vardır:

  • Bir yerde savaş varsa, bu hepimizi etkileyen bir durumdur.
  • Barışa ulaşmak için, birlikte mücadele etmek gerekir.
  • Barış halini korumak için de birlikte mücadele etmek gerekir.
  • Hedef Kitlesi: 12 yaş ve üzeri herkes.      
     

İçeriği: En az 2, en çok 4 oyuncu ile oynanır. Oyuncuların kendilerine ait birer oyun tahtası bulunmaktadır. Oyuncular oyunun hamlesine göre hem kendilerini hem de arkadaşlarını “barış” veya “kalıcı barış” bölgelerinde tutarak oyunu kazanmaya çalışır. Oyun tahtasında 4 farklı parkur bulunmaktadır. Oyuncular 4 farklı parkurdaki pullarını “ileri”(barışa ve kalıcı barış bölgesine doğru) ve “geri”(savaş bölgesine doğru) hamleler olarak kullanırlar.

Her oyuncu “geri” hamleyi kendi oyun tahtasından oynarken, “ileri” hamleyi başka bir arkadaşının oyun tahtasından oynayabilir. Ayrıca oyun tahtasındaki “mektup” durakları oyuncuların hepsi için kullanılabilecek “joker” hamle kazandırır.

Oyunda kullanılan 3 farklı deste vardır. Oyuncuların hepsi “barış” veya “kalıcı barış” bölgesinde iken kullanılan “gökkuşağı destesi”, oyunculardan herhangi biri “savaş” bölgesinde iken kullanılan “kabus destesi” ve oyunculardan herhangi birinin bir pulu ile “mektup” durağına ulaşarak kazanabildiği “güvercin” destesi ile oyun oynanmaktadır.

Beyaz Şapkalar Projesi kapsamında geliştirilen Barış Zamanı eğitsel kutu oyununun koordinasyonu Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Projeler Departmanı altında yürütülmüştür.

 

KENDİNE İYİ BAK

Gençlere, HIV ve AIDS konularında temel bilgileri, eğlenceli ve yaygınlaştırılabilir bir araç ile aktarmaktır.

Hedef Kitlesi: 15 – 25 yaş arası gençler.

En az 2, en çok 6 kişi ile oynanır. Ortak bir oyun tahtası üzerinde oynanan oyunda oyuncular sırayla hamlelerini gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdikleri her hamlede “HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar” ile ilgili bilgi edinirler.

Ayrıca oyun içerisinde bulunan oyun kartları üzerinde yer alan bilgiler yoluyla da “HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar” hakkında konuşma, tartışma ve bilgi edinme ortamı yaratmaktadır.

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi kapsamında geliştirilen Kendine İyi Bak eğitsel kutu oyunu Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Eğitim Departmanı altında yürütülmüştür.