Çocuklarla Hak Temelli Çalışma Eğitimleri

Gençlerin çocuk merkezli ve hak temelli bir yaklaşımı benimsemeleri, çocuk haklarını koruma konusundaki sorumluluklarını öğrenmeleri/hatırlamaları, çocukların varoluşlarına ve sınırlarına saygı göstermelerini hedefleyen eğitimler 5 modülden oluşmaktadır.

  • Çocuk ve Çocukluk Algısı
  • Çocuğun İnsan Hakları ve Çocuk Haklarının Korunması
  • Çocuk Haklarına Dair Güçlenme
  • Çocuklarla İletişim ve Çocuk Güvenliği
  • Koruyucu Önleyici ve Destekleyici Yaklaşım

Çocuklarla çalışan veya çalışmayı planlayan topluluklar ve proje ekiplerinin çevrimiçi talep edebilecekleri eğitimler, eğitmen eğitimine katılmış Toplum Gönüllüsü gençlerin kolaylaştırıcılığında gerçekleşir.