İnsan Hakları Eğitimleri

İnsan Hakları Çatısı altında verilen eğitimler ile Toplum Gönüllüsü gençlerin demokrasi, insan hakları, cinsiyet eşitliği, kültürel farklılıklara saygı ve toplumsal adalet gibi konularda bilinçlenmeleri, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımını geliştirmelerini amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan program kapsamında sadece 2015 yılı süresince, “Yerel İnsan Hakları Eğitimleri”, “İnsan Hakları Eğitmen Eğitimi” ve “İnsan Hakları Eğitmenleri Tazeleme Toplantısı” gerçekleştirilirken, 13 farklı ilde insan hakları, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet ve barış eğitimleri olmak üzere toplam 27 yerel insan hakları eğitimi gerçekleştirilmiş ve toplam 493 gence ulaşılmıştır.

İnsan Hakları Çatısı altında birçok alanda eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Demokrasi ve Haklarımız Projesi - İnsan Hakları Eğitimleri

Demokrasi ve Haklarımız Projesi, Toplum Gönüllüsü gençlerin demokrasi, insan hakları, cinsiyet eşitliği, kültürel farklılıklara saygı ve toplumsal adalet gibi konularda bilinçlenmeleri, haklarını sorgulayan ve koruyan aktif birey yaklaşımını geliştirmelerini amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2015 yılı süresince İnsan Hakları Eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Demokrasi ve Haklarımız Projesi, 2015 yılında İsveç Başkonsolosluğu ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmiştir.

Gençlik ve Sosyal Haklar Projesi - Sosyal Haklar Eğitimleri

Gençlik ve Sosyal Haklar Projesi, yurttaş-devlet ilişkisine gençler özelinde bakmış ve gençlerin sosyal hakları etrafında yoğunlaşan tartışmaları referans almıştır. Eğitimlerde temel insan hakları çerçevesinde yurttaşlık-insan hakları ilişkisi, hak ihlalleri ve savunuculuk, eğitim hakkı, barınma hakkı ve sosyal güvenlik gibi konulara değinilmiştir.

Yaşayan Kütüphane Kapasite Geliştirme Programı

Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar, sıklıkla kendilerine karşı önyargı beslenen, sistematik bir şekilde ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalan gruplardan belirlenmektedir. Kütüphanenin “okuyucuları” ise önyargılarıyla ve bilmedikleriyle ilgili konularda konuşmak isteyen ve bu deneyim için zamanını ayırabilecek olan insanlardır. Yaşayan Kütüphane’de kitaplar sadece konuşmakla kalmamakta, okuyucunun sorularını da cevaplayabilmekte ve kitaplar da soru sorarak kendilerine yeni öğrenme noktaları çıkarabilmektedir.

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla yürütülen Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi (ÜSAEP); 18-25 yaş arasındaki gençlerin cinsel sağlık üreme sağlığı farkındalıklarını ve bilgilerini artırarak yeni yaşam becerileri kazandırmayı ve onları genç dostu sağlık hizmetlerinin kullanımı için cesaretlendirerek gençlerde güvenli ve bilinçli davranışa yönelik tutum değişikliği oluşturmayı amaçlamaktadır.