Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin her eylem alanı içerisinde ve eylemlerin; yani proje, politika ve programların gerçekleştiği kurumlarda tüm yapı ve işleyişin, sebep ve sonuçlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen bir perspektif ile oluşturulması, geliştirilmesi ve izlenmesi yani anaakımlaştırılmasının en önemli araçlarından biri toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleridir.

TOG olarak 2010 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırılması amacı doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği eğitmen eğitimleri, yerel yaygınlaştırma eğitimleri, online eğitimler, kurumlarla yapılan yetişkin eğitimleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen eğitimler ile çok sayıda genç ve yetişkinin farkındalığını yükseltme hedefimizi gerçekleştiriyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ile gençlerin yerel örgütlenmelerinde yapacakları toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla bireylerin özgürlüklerini savunmasını ve bununla birlikte politika ve programların yerelleşmesini kolaylaştırmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim içerikleri;

 • Toplumsal cinsiyetle ilgili temel kavramlar
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddet
 • Cinsellik ve toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Flört şiddeti
 • Dijital şiddet
 • Toplumsal cinsiyetin gündelik yaşama yansımaları
 • Eşitsizlik ve şiddetle mücadele yöntemleri

Bu eğitimler,

 • Toplumsal cinsiyete dair temel kavramlar hakkında tartışabilmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve ataerki ilişkisini kurabilmek,
 • Cinsellik, üreme ve beden politikaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu politikaların toplumsal cinsiyetle ilişkisini kurabilmek,
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddete dair temel kavramlar ve mitler hakkında tartışabilmek,
 • Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele alanı yaratabilmek ve çeşitli araçlar üretebilmek,
 • Flört ilişkilerinde şiddet davranışlarını analiz edebilmek

amacıyla hazırlanmıştır.