tog loader

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI DENETİM KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl görev süresiyle üç asil ve iki yedek üye olarak seçilir.

Asil Üyeler

Kerim Paker
Haluk Alpay
Ferhun Eyerci

Yedek Üyeler

Civan Cesur
Meral Bekiroğlu