tog loader
Biz Kimiz?

Ne yapar?

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” prensibiyle hareket eder ve gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri vererek toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır.

Neden yapar?

Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaç edinen TOG, gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanır. Potansiyelleri fark edilip yetenekleri ve enerjileri doğru yönde desteklenen gençlerin toplumu iyileştireceğini bilir ve gençliğin gücüne güvenir.

Nasıl?

Türkiye’nin tüm illerindeki üniversitelerde öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelen Toplum Gönüllüsü gençler; her yıl çocuk haklarından kültür sanata, ekolojiden sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler. TOG, gençlere sosyal sorumluluk eğitimleri verir ve projelerini hayata geçirmeleri için onları destekler. Ayrıca burs ve mentorluk desteğiyle onların eğitim ve gelecek hayallerine katkı sağlar.

Vizyon

Gençliğin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi sağlamak.

Misyon

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek; çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ilkeleri

Farklılıklara Saygı

Farklılıkların toplumsal bir zenginlik olduğunu bilerek, eşitlik bilinciyle, ekiple birlikte toplumsal sorunların çözümü için çalışmak.

Yaşam Boyu Öğrenme

Yeniliğe, geri bildirime, değişime ve sürekli gelişime açık olmak.

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Yapılan çalışmaları ve içeriklerini, tecrübeleri, bilgi birikimini, süreçleri, bağışların ve bütçenin nasıl kullanıldığını, maddi ve manevi çıktıları, açık, net, anlaşılabilir bir şekilde tüm paydaşlarla paylaşma kültürü.

Ekip Çalışması

Sorunları birlikte tespit etmek, çalışmalardaki sorumlulukları birlikte planlamak, yürütmek, düzenli bilgi aktarımında ve geri bildirimde bulunmak, “hepimiz için, hep birlikte” anlayışını sahiplenmek.

Yerel Katılım

Yereldeki ihtiyaçları belirlemek, yörede yaşayanlara temas ederek, olabildiğince geniş bir paydaş yelpazesi ile projelere ve kaynak desteğine katılımlarını teşvik etmek. Yereldeki insanların farkındalık düzeylerini arttırarak projelerin sürdürülebilirliğini ve sahiplenilmesini sağlamak.

Girişimcilik

Harekete geçmek. İnisiyatif almak. Projelerini toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarını bir bütün olarak gözeterek hayata geçirmek.