Young Community Leaders in Action

Young Community Leaders in Action

Avrupa-Akdeniz bölgesinde gençlerin katılımını artırmayı, aktif vatandaşlık uygulamalarını yaygınlaştırmayı, gençlik politikaları alanında ağ oluşturmayı ve siyasi diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Hedefler:

  • Gençleri bulundukları toplulukların aktif birer üyesi olması bakımından güçlendirmek, onların liderlik vasıflarını beslemek ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki politik diyalog, aktif yurttaşlık ve demokratik yaşam kavramlarını geliştirmek üzere sinerjik bir uluslararası iş birliği kurmak.
  • İtalya, Yunanistan, Türkiye, Lübnan, Fas ve Tunus merkezli gençlerin ve gençlik kuruluşlarının, yeni savunuculuk ve liderlik becerileri edinerek aktif yurttaşlığı ve toplum yaşamına katılımı proaktif olarak teşvik etme kapasitelerini temellendirmek/geliştirmek
  • Hedef olarak belirlenen belediyeler/yerel yönetimlerin ötekileştirilmiş ve dışlanmış bölgelerine odaklanıp ortak tasarlanmış çözümleri tespit etmek üzere Gençlik Katılımlı Eylem Araştırması (YPAR) yöntemini kullanmak ve katılımcı sürecini aktifleştirmek yoluyla her bir ortak ülkede yerel düzeydeki toplulukların ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak adına gençlerin öncülüğünde yapılacak bir araştırma geliştirmek.
  • Gençlerin, yerel kamu yönetimlerinde oluşturulacak sağlam/sürdürülebilir bir gençlik istişare mekanizmasının tesis edilmesiyle, aktif politik birer özne olarak medeni yaşama katılım seviyesini yükselterek karar alma sürecine katılımları bakımından fırsatlarını artırmak.
  • Avrupa-Akdeniz bölgesindeki gençlik politikalarının katılımcı bir şekilde planlanması ve tasarlanması için aktif yurttaşlık ve katılım uygulamalarını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla gençlerin öncülüğünde bir Avrupa-Akdeniz kampanyası yürütmek.

Proje Ortakları

CISS – International South South Cooperation (İtalya)
Action Synergy (Yunanistan)
The Lebanese Development Network (Lübnan)
Mediterranean Forum For Social development (Fas)
CCAB - Club Culturel Ali Belhouane (Tunus)