tog loader

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYI ÖNLEME KURULU

Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu (CİTÖK); Toplum Gönüllüleri Vakfı bünyesinde cinsel şiddet özelinde koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılması, başvuru ve çözüm mekanizmalarının oluşturulması ile Vakıf’ın içinde olduğu tüm çalışmalarda gönüllüleri, çalışanları ve paydaş olduğumuz kişilerle olan ilişkilerimizi şiddetten uzak bir şekilde yürütmemizi sağlamak için kurulmuştur. Toplum Gönüllüleri Vakfı Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu kuran ilk sivil toplum örgütlerindendir.

Kurul, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın her kademesinde cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temele dayanan her türlü cinsel şiddetten, eşitsizlikten ve ayrımcılıktan uzak bir gönüllülük ve çalışma ortamının oluşturulmasını, konu özelinde taraflardan en az birinin TOG çalışanı ve/veya gönüllüsü olması söz konusu olduğunda bir başvuru mekanizması oluşturmayı amaçlar. Başvuru söz konusu olduğunda Kurulun üyesi olan bir sosyolog, iki psikolog ve bir avukatın verdiği danışmanlık ve yönlendirme ile başvurucunun ihtiyacına yönelik destek vermeyi veya desteklerle buluşturmayı amaçlar. Kurul tüm bu çalışmaları bir gizlilik ve mahremiyet içinde, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile yürütür.

Kurul, şiddetsiz bir çalışma ortamı oluşturmak için tüm çalışanlarına, gönüllülerine, cinsel taciz ve saldırı konusuyla ilgili önleyici çalışmalar kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Programı altında cinsel şiddetle mücadele konusunda eğitim, toplantı ve benzeri çalışmaları düzenler.

Kurula dair detaylı bilgi için; Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu’nun yönergesi ve politika metinlerini inceleyebilirsiniz.

Cinsel Taciz ve Saldırı Önleme Kurulu ile ilgili bilgi almak ve başvuruda bulunmak için citok@tog.org.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.