tog loader

İnsan Kaynakları Yaklaşım ve Politikamız 

Vakfın vizyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri
geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

  • Vakfın vizyon, misyon ve altı ilkesinin tüm çalışanlarca benimsenmesine yönelik çalışma ortamını sağlamak
  • Şeffaf, adil ve tüm hakların gözetildiği uygulamalar geliştirmek
  • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) kültürüne uygun kişileri yetkinliklerine uygun işe yerleştirmek
  • Çalışanlarının iş süreçleri ve hedefleri doğrultusunda gelişimlerine destek olmak
  • Vakfın strateji ve hedeflerini destekleyen çalışan verimliliği sistemlerini kurmak

İşe Alım Ve Yerleştirme;

Vakıf bünyesinde yeni bir pozisyon açıldığında öncelikli olarak kurum içinde pozisyonun kriterleri ile birlikte bir iç duyuru açarız. Kriterlere uygun çalışma arkadaşlarımızla tüm mülakat süreçlerini tamamlarız. Pozisyona uygun bulunurlarsa (işin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışa) uygun bulunurlarsa geçiş sürecini yürütürüz. Uygun aday bulunamadığında dış duyuru sürecini başlatırız.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ’a başvuran kişileri yeteneklerine, tecrübelerine ve işe uygunluğuna göre değerlendiririz.

İşe alımda mülakat teknikleri, gerektiğinde yabancı dil testlerini kullanır, aşamalı mülakatlar yapar ve gerekli pozisyonlarda kişilik envanteri uygularız.

Özgeçmişleri olumlu bulunan adaylarımızı mülakata katılmak üzere davet ederiz. Başarılı bulunan adaylarımıza, referans kontrolü tamamlandıktan sonra teklifimizi iletiriz.

Bize başvuru yapan adaylarımızın başvurularını, mevcut pozisyonlarda değerlendirilememe durumunda başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veri tabanında saklar ve takip ederiz. Tüm adaylarımızı işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendiririz.

Eğitim Ve Gelişim

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) olarak çalışma arkadaşlarımızın gelişimini sağlamanın hedeflerimize ulaşmada en önemli etkinlerden biri olduğuna inanırız.

Farklı eğitim programları/fırsatları ve çalışma grupları ile çalışanlarımızın gelişimini destekleriz.

Yüksek lisans/doktora yapan çalışanlarımıza ders saatleri ile ilgili izin ve tez dönemlerinde araştırma çalışmaları için izin vererek akademik gelişimlerine katkı sağlarız.

Esnek Çalışma Saatleri

Çalışma arkadaşlarımızın iş-yaşam dengesini rahat sağlayabilmeleri için esnek çalışmayı destekliyoruz.

Çalışanlarımıza belirlenen 09:00 – 17:00 ve 10:00 – 18:00 mesai saati uygulamalarından kendilerine uygun olan mesai saatini seçerek çalışma imkanı sağlıyoruz.

Hafta tatili/resmi tatil günlerinde eğitimler/etkinlikler nedeni ile çalışılması durumunda çalışma arkadaşlarımızın çalıştıkları günleri izin olarak kullanmalarını destekliyoruz.

İlk Fırsat

İlk Fırsat

Toplum Gönüllüleri Vakfı, az bilinen devlet üniversitelerden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.