tog loader

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu, başkan ve 9 asil üyeden oluşur. Aday üyelerin dördü Toplum Gönüllüsü gençler tarafından önerilen 29 yaş altı gençlerden oluşur ve bu üyeler için her sene Mütevelli Heyeti toplantısında seçim yapılır.

Aynı şekilde 9 kişilik yedek Yönetim Kurulu üyelerinden dördü de Toplum Gönüllüsü gençler tarafından önerilen gençlerden oluşmaktadır. Yetişkinlerin üyelikleri art arda en fazla iki sene için geçerlidir. Yönetim Kurulu, vakfın tüm idari ve mali işlerini yürütür. Başkan ve diğer üyeler, mütevelli heyetine karşı sorumludur.

Her ayın dördüncü cumartesi günü yapılan yönetim kurulu toplantılarının notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Asil Üyeler

Orhan Karal Yönetim Kurulu Başkanı
Aslı Oruç
Ayşe Nur Ay
Burcu Alsan
Buse Doğan
Çağla Eriş Saydam
Engin Güven
Nazlı Buket Yardımcı
Senem Gürün
Sezen Akınal Bulut

Yedek Üyeler

Can Tekin
Efe Kerem Soyalp
Eren Şirzat Gülşen
Gülşen Denizhan
Kerim Kara
Selda Şerifsoy
Selin Sude Karacaöz
Selma Ursavaş
Sibel Asna