EmploYouth for Western Balkan and Turkey

EmploYouth for Western Balkan and Turkey” Projesi 2020-2024 yıllarında Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaktadır.

EmploYouth for Western Balkans and Turkey projesi 2020-2024 yıllarında; Batı Balkanlar ve Türkiye’de gençlik istihdam politikalarının iyileştirilmesi için bilinçli ve seçmen temelli çözümler üretmeyi, bu bölgelerdeki gençlerin istihdamı konusunda kamuoyu bilincinin artırılmasında STK’ların katılımını ve etkisini arttırmayı ve STK’ların NEET gençlerin daha iyi istihdam edilmesine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir.

Program, Türkiye’den 20 kuruluşun kapasite geliştirme programına dahil edilerek; gençlik istihdamı ve gençlik katılımı alanında kapasitelerinin geliştirmeyi amaçlarken eğitim sonrasında gençlik istihdamı konusunda proje fikri olan 9 kuruluşa hibe ve mentorluk desteği vermektedir.

Proje ortakları

Divac Foundation (Sırbistan)
Youth Alliance Krusevo (Kuzey Makedonya)
Partners Albania (Arnavutluk)
NVO Prima (Karadağ)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (Türkiye)

Destek Verilen 10 Kuruluş

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Eski Avrupa Gönüllü Hizmeti Gönüllüleri Gençlik Derneği
Gönüllü Hizmetler Derneği
Nar Mektep Derneği
Pancar Derneği
Paylaşımcı Toplum Derneği
Sisterslab-Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği
Sivil Gençlik ve Kültür Derneği
Yerelden Kalkınma Derneği