tog loader
Tam Eşitlik İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği!

Tam Eşitlik İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği!

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm çalışma alanlarının temeline yerleştirerek toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek için çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eğitimleri ile, Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği, pozitif ayrımcılık, şiddetsiz iletişim, güvenli ilişkiler, kadın hareketi, toplumsal cinsiyetle ilgili temel kavramlar, şiddet ve şiddetle mücadele yöntemleri ile ulusal ve uluslararası hukuki kazanımlar üzerine birçok konuda 17 – 25 yaş arasındaki gençlerin farkındalığını yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Peki Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Olmalı?

Peki Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Olmalı?

Dünya Ekonomi Forumu’nun 2022 raporuna göre ülkelerin cinsiyet eşitliği sıralamasında Türkiye 146 ülke arasında 124. Sırada bulunuyor. Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, bireyler, cinsiyetleri sebebiyle, istihdam, eğitim, sosyal hayata katılım, siyasete katılım, ev içi işlerindeki iş bölümlerinde ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu ayrımcılık alanlarının tespiti ve eşitsizliğin çözülmesi için en temel yöntemin özellikle gençlerin toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine ulaşabilmesi olduğunu düşünüyoruz.

Peki Nasıl?

Peki Nasıl?

Gençlerin önderliğinde, yetişkinlerin rehberliğinde, üniversiteli gençlerin akran eğitimi modeliyle alanda aktif bir biçimde uygulama yaparak küçük gruplardan yükselen sesle yankı yaratıyoruz.

Sadece gençlere yönelik değil alanda da sosyal etkiyi artırmak ve bir çarpan etkisi yaratmak için kurumlara yönelik eğitimler de vermekteyiz.

Cinsiyete dayalı cinsel şiddeti önlemek için 2017 yılında kurulan Cinsel Tacizi ve Saldırıyı Önleme Kurulu'nu kurduk. CİTÖK'ün varlığı ile gençler kendini daha da güvende hissederek gönüllülük çalışmalarına dahil oluyor.

Son 10 yılda eğitim çalışmaları ve gençlerle yürüttüğümüz projeler kapsamındaki diğer çalışmalarla 20binden fazla gence eriştik.

Geçmişte Neler Yaptık?

2004

Demokrasi ve Haklarımız Projesi Eğitimleri tasarlandı ve içinde Toplumsal Cinsiyet Oturumu uygulandı.

2005

Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi tasarlandı ve içinde Toplumsal Cinsiyet Oturumu uygulandı.

2007

4. Yerel İhtiyaç Belirleme Toplantısı’nda alınan bir kararla Konseylere gönderilen temsilcilerin en az 1’inin kadın olmasına karar verildi. 

2008

Gençlik Konseyi’nde uygulanan Toplumsal Cinsiyet Atölyesi ile TOG Vakfı içerisinde katılım, eşitlik mekanizmaları vb. konularda harekete geçilmesi kararı alındı.

İlk defa sadece kadınlara yönelik tasarlanan bir Toplumsal Cinsiyet Eğitimi uygulandı.

2010

Mor Düşün Toplumsal Cinsiyet İzleme Projesi tasarlandı ve uygulanmaya başladı.

İlk defa yerel örgütlenmelerde toplumsal cinsiyet kulüpleri ve grupları kurulmaya başlandı.

2011

Kurulan Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma Programı toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları daha kapsamlı bir programa dönüştü.

Yönetim Kurulu’nda eş başkanlık sistemine geçildi.

5 günlük Kadınlarla Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri yapıldı.

Toplumsal Cinsiyet Yaz Dönemsel eğitimleri yapıldı

2012

Kadınlarla 5 günlük Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri yapıldı.

2015

Toplumsal Cinsiyet Yaz Dönemsel yapıldı.

TOG Bazar Etkinliği Toplumsal Cinsiyet temalı yapıldı. 

Genç Kadın Fonu kuruldu.

Küçük Hibe Programı açıldı.

2016

Toplumsal Cinsiyet Yaz Dönemsel eğitimleri yapıldı.

TOG örgütlenmelerine yönelik hibe programı açıldı.

Likya Yolu Ultra Maratonu’nda Genç Kadın Fonu’na kaynak sağlamak için koşu kampanyası yapıldı. Bu maraton

ile 311 bağışçı 98 genci destekledi.

TOG Toplu Sözleşmesi’nde kadın ve LGBTİ çalışanlarının haklarına yönelik genişletilmiş maddeler konuldu.

Yönetim Kurulu seçimlerinde kadınlar ve erkeklerin ayrı listelerde oylanması kararı alındı.

2017

Kurulan Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme Kurulu ile gençler TOG’da gönüllülük yaparken kendisini daha güvende hissediyor ve şiddete karşı mücadele edebiliyor. (buraya bağlantı verilip kurula yönlendirilebilir)

İlk defa Toplumsal Cinsiyet Eğitmen Eğitimi yapıldı. Program hem online hem yüz yüze olmak üzere 2 bölümden oluştu.

Likya Yolu Ultra Maratonu’nda Genç Kadın Fonu’na kaynak sağlamak için koşu kampanyası yapıldı.

TOG Toplumsal Cinsiyet Rehberi ile alandaki yaygınlaştırma uygulamaları kolaylaştı.

Hazırlanan Flört Şiddeti Broşürü ile gençler ilişkilerinde güvende kalmayı öğrendi.

Kurulan Afife Jale ve Suat Derviş Burs Fonları ile sanatçı olma yolunda ilerleyen gençler destek aldı.
 

2018 - 2022

4 adet Toplumsal Cinsiyet Eğitmen Eğitimi yapıldı.

Elidor Kendi Yolumuzda Projesi ile genç kadınlar hayallerinin peşinden koşarken TOG ve Elidor tarafından destek alıyor.