tog loader

Toplum Gönüllüsü gençlerin ihtiyaç ve önceliklerine göre tasarlanmış çeşitli eğitim modüllerinin hayata geçirildiği bir metodoloji benimsenmiştir. "Formel Olmayan Eğitim" teknikleri, katılımcı gençlerin fikir ve düşüncelerini kendi deneyimleriyle birleştirerek etkili tartışmalar yapmalarını sağlar. Bu yaklaşım, bilgi artışının yanı sıra, istenen görüş değişikliklerine de imkan tanır.

Eğitimlerin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla "Akran Eğitimi" metodolojisi uygulanmıştır. Bu metodoloji, gençlerin yaşıtlarından öğrenmelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını teşvik eder. 2016 yılında, bu iki mekanizma, katılımcı odaklı, özgür ve açık eğitim ortamlarının temel unsurları haline gelmiştir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Eğitim Sistemi, gençlerin gençlerden öğrenmesini desteklemek ve eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı eğitmen havuzları ile çalışmaktadır. Her yıl, yeni gönüllü eğitmenler yetiştirilmektedir.

TOG Eğitim Sistemi içinde önemli bir yer tutan eğitim sorumluları, eğitim programlarını ve projelerini koordine eden eğitim koordinatörleriyle yakın çalışmakta ve yıl boyunca onların desteğini almaktadırlar.