Akkök Holding İskenderun Destek Merkezi  Açıldı 12 Eylül 2023

“Umutsuzluğa Kapılırsan Dayanışmayı Hatırla” mottosuyla afetin ilk gününden beri bölgede desteğimizi sürdürüyoruz. Bu desteği sürdürülebilir kılmak için de Destek Merkezleri projesini hayata geçirdik. Bu projenin İskenderun ayağında Akkök Holding iş birliğiyle kurulan İskenderun Destek Merkezi’nin açılışı 15 Kasım‘da gerçekleşti. Resim atölyeleri, oyun alanları, sinema, tiyatro gibi etkinlik çalışmaları için oluşturulan merkezin, kadın, genç ve çocukları için psikososyal anlamda güçlendirilmesi hedefleniyor.