Çocuk Hak Temelli Yaklaşım Eğitimleri

Gençlerin çocuk merkezli ve hak temelli bir yaklaşımı benimsemeleri, çocuk haklarını koruma konusundaki sorumluluklarını öğrenmeleri/hatırlamaları, çocukların varoluşlarına ve sınırlarına saygı göstermelerini hedefleyen eğitimler 5 modülden oluşmaktadır.

  • Çocuk ve Çocukluk Algısı
  • Çocuk Hakları
  • Çocuklarla İletişim
  • Cinsel İstismar ve Toplumsal Algı
  • Cinsel İstismar ile Mücadelede Koruyucu Önleyici Yaklaşım

Eğitim modülleri sırayla alınmaktadır ve topluluklar ile proje ekipleri ihtiyaçları olan modülleri çevrimiçi veya yüz yüze talep edebilmektedirler.