Toplum Gönüllüsü gençler, insan haklarına dair projeler geliştirerek, her bireyin temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanabilmesini hedefliyor. Bu projeler, insan hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve herkes için daha adil bir toplum yapısının oluşturulmasına katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır.